DSpace at library NPU Dragomanova » Міждисциплінарні дослідження складних систем » Номер 13 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22381
Title: Освіта в контексті духовної еволюції цивілізації
Authors: Андрущенко, Віктор Петрович
Буглак, Ю.
Keywords: людина
освіта
культура
праця
цивілізація
виховання
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Андрущенко, В. Освіта в контексті духовної еволюції цивілізації / В. Андрущенко, Ю. Буглак // Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем = Interdisciplinary Studies of Complex Systems : [збірник наукових праць]. - Київ : Вид-во НПУ iменi М. П. Драгоманова, 2018. - Номер 13. - C. 5-14.
Abstract: Аналізується місце і роль освіти в контексті еволюції таких форм духовно-практичного освоєння світу , як наука, культура, мистецтво, мораль, релігія тощо; автор стверджує , що освіта у всі часи й для всіх народів слугувала полем узагальнення матеріального і духовного досвіду, а відтак - полем навчання та виховання нових поколінь, загальним стрижнем, який визначає основний контент історії, слугує формуванню мислення (розуму), обрамленого духом гуманізму та людяності; в різні епохи взаємодія цих екзистенцій мали різний характер, однак, загальна тенденція - звернення до розуму, як основного і вічного (помноженого на працю) джерела прогресу людської цивілізації й долучення до нього (освіта та виховання) підростаючих поколінь, залишається закономірністю, яка визначає людське обличчя цивілізації. Прагнення до єдності заради формування духовного єства (наукового, морального, художнього і т.п.) людини та виховання працьовитості розглядаються у якості головних домінант (парадигми) модернізації української освіти.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22381
Appears in Collections:Номер 13

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Andrushchenko V. Buhlak Yu.pdf397.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.