DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 07. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія » Випуск 34 (47) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22371
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorОпанасюк, Ю. І.-
dc.date.accessioned2018-12-26T11:57:22Z-
dc.date.available2018-12-26T11:57:22Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationОпанасюк, Ю. І. Інноваційний тип прогресу як радикальна зміна стилю життя / Ю. І. Опанасюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 34 (47). – С. 201-206.ua
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22371-
dc.description.abstractСоціальний прогрес спричинив необхідність обґрунтування різних концепцій суспільства нового типу. Серед них належне місце посідає й учення про знаннєве, або К-суспільство, політичним вектором якого є спрямованість на досягнення високого рівня якості та безпеки життя. Для такого суспільства ООН розробила навіть своєрідний індекс життєдіяльності. Але він потребує певної корекції з огляду на сучасний інноваційний тип прогресу. Сьогодні людина часто постає опосередкованим агентом виробництва, перебуває немов би поза межами виробничих процесів. Зміна ролі суб’єкта виробничих процесів призводить до домінування інтелектуальної діяльності над безпосередньою предметно-практичною. Це викликає необхідність формування працівника нового типу і зумовлює потребу його підготовки на засадах гуманізації виробництва та інтелектуалізації праці, а отже, реалізації творчої природи діяльності й розвитку сутнісних сил людини.ua
dc.description.abstractSocial progress led to the need to justify different concepts of society a new type. Among them the proper place is also the doctrine of Knowledge, or K-society political orientation vector which is to achieve a high level of safety and quality of life. The changing role of business production processes leads to the dominance of intellectual activity over the direct subject-practical. This necessitates the formation of a new type of worker and determines the need for its preparation on the basis of production humanization and intellectualization of labor.ua
dc.language.isoukua
dc.publisherВид-во НПУ імені М. П. Драгомановаua
dc.subjectлюдинаua
dc.subjectсуспільствоua
dc.subjectкультураua
dc.subjectсоціальний прогресua
dc.subjectінноваційний прогресua
dc.subjectК-суспільствоua
dc.subjectpersonua
dc.subjectsocietyua
dc.subjectcultureua
dc.subjectsocial progressua
dc.subjectinnovative progressua
dc.subjectK-societyua
dc.subject.classification17.023.36ua
dc.titleІнноваційний тип прогресу як радикальна зміна стилю життяua
dc.title.alternativeInnovative Type of Progress as a Radical Lifestyle Changesua
dc.typeArticleua
Appears in Collections:Випуск 34 (47)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nchnpu_7_2015_34_29.pdf159.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.