DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 33 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22073
Title: Оcoбливості організації психологічної корекції дітей з аутизмом у дошкільній установі
Other Titles: The peculiarities of psychological treatment of children with autism in preschool institutions
Authors: Качмарик, Х. В.
Keywords: психологічна корекція
етапи психологічної корекції
індивідуальна програма розвитку
індивідуальна форма роботи
групова форма роботи
аутична дитина
psychological correction
psychological treatment stages
individual development program
the individual form of work
the group form of work
autistic child
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Оcoбливості організації психологічної корекції дітей з аутизмом у дошкільній установі / Х. В. Качмарик // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 33. – С. 148-154.
Abstract: У статті представлено особливості організації психологічної корекції дітей з аутизмом у дошкільній установі, проаналізовано основні положення та принципи при її здійсненні. Розкрито одне із завдань психолога під час психологічної корекції: розробка індивідуальної програми розвитку. Розкрито корекційні методики і технології, які визнані у світі ефективними при аутистичних порушеннях розвитку та елементи яких автор статті модифікувала та використовувала у роботі з дітьми, а саме: терапія, орієнтована на розвиток сенсорної інтеграції, АВА-терапія, програма TEACH, система М. Монтессорі, використання альтернативної, допоміжної комунікації (за методикою PEСS), методики розвитку міжособистісних стосунків, емоційної регуляції поведінки, а також базові програми дошкільної освіти тощо. Розглянуто структуру психологічної корекції, що передбачає реалізацію таких етапів: сенсорна інтеграція, встановлення емоційного контакту фахівця з аутичною дитиною, активізація пізнавальних психічних процесів. Розроблено зміст індивідуальної та групової форм роботи. Серед групових форм виокремлено соціальний тренінг та арттерапевтичну роботу.
The article analyzes the features of the organization of the psychological treatment of children with autism in preschool institutions. The basic terms and principles in its implementation are given. The correction techniques and technologies that are recognized worldwide effective in autistic disorders and the elements of which we used to work with autistic children are indicated. The structure of psychological treatment that involves the implementation of the following stages is examined: the sensory integration of autistic children, the emotional contact establishment of the specialists with an autistic child, cognitive mental processes activization. The features of the organization of individual and group forms of work are described. Social work training and art therapy work are defined among the group forms.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22073
Appears in Collections:Випуск 33

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26 Kachmaryk Kh. V..pdf257.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.