DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія » Випуск 33 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22001
Title: Диференціація як система навчання інтегрованих учнів в загальноосвітньому закладі
Other Titles: Differentiation as an educational system for integrated pupils in the context of the general education institution.
Authors: Снісаренко, О. І.
Keywords: диференціація навчання
діти з особливими потребами
інклюзія
інтеграція
educational differentiation
children with special needs
inclusion
integration
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Снісаренко, О. І. Диференціація як система навчання інтегрованих учнів в загальноосвітньому закладі / О. І. Снісаренко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 33. – С. 74-82.
Abstract: У статті розглядається питання запровадження диференціації навчання в умовах освітньої інтеграції учнів з особливими потребами. Проаналізовані висновки психолого-медико-педагогічних консультацій щодо діагностики особливостей порушень, які мають у своєму розвитку інклюзивні діти. Висунуто припущення про необхідність застосування методу диференціації в умовах уроку інклюзивного класу. Обґрунтовано думку про те, що вимоги українського освітнього стандарту, які передбачають опанування «компетенціями ХХІ століття» є непосильними для учнів з дизонтогенезом. Тому вони потребують створення дійсно гнучкої освітньої системи, яка б враховувала індивідуальні можливості інтелектуального та психічного потенціалу. Виділені перспективи запровадження навчальної диференціації і охарактеризовані її основні принципи. Теоретично сформована гіпотеза диференційованої структури корекційно-розвиваючого навчання дітей з особливими освітніми потребами в межах загальноосвітнього закладу.
The article describes the issue of implementation of educative differentiation in the context of educational integration for children with special needs. The conclusions of psychological medical-pedagogic counseling interviews regarding the diagnostics of psychological disorders typical for inclusive children were deeply analyzed. An assumption made regarding the necessity of differentiation implementation during the inclusive class lessons. The substantiated statement proving that the requirements of Ukrainian educational standards, requiring the understanding of “XXI century skills” are beyond the dysontogenesis children abilities was made. Correspondingly, they require to be learned in the really flexible educational system, that takes into consideration personal abilities of theirs intellectual and psychological potential. The theoretical perspective of educational differentiation implementation is described, with the detailed analysis of its main principles. The theoretical hypothesis is made about the differentiated structure of the correctional pedagogic education for children with special educational needs in the context of the general education institution.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22001
Appears in Collections:Випуск 33

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15 Snisarenko Helen I..pdf481.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.