Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

Основні напрямки організації правовиховної роботи у позакласний час у старших класах спеціальної школи

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Одинченко, Л. К.
dc.date.accessioned 2018-12-05T12:49:39Z
dc.date.available 2018-12-05T12:49:39Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Одинченко, Л. К. Основні напрямки організації правовиховної роботи у позакласний час у старших класах спеціальної школи / Л. К. Одинченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 33. – С. 42-47. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21973
dc.description.abstract У статті висвітлено питання правового виховання учнів з вадами розумового розвитку у позаурочний час. На основі аналізу загальної та спеціальної психолого-педагогічної й методичної літератури встановлено актуальність проблеми правового виховання учнів для педагогічної теорії і практики. Визначено значущість правового виховання як фактору забезпечення повноцінного функціонування учнів з особливими освітніми потребами у соціумі, їхньої соціальної адаптації у навколишньому середовищі та суспільно-громадському житті. З’ясовано особливості реалізації правового виховання у практиці роботи спеціальних загальноосвітніх шкіл- інтернатів, розкрито форми та методи формування в учнів з порушенням розумового розвитку морально-правової свідомості і відповідної соціальної поведінки у позакласній виховній діяльності. Окреслено основні напрямки організації правовиховної роботи зі старшокласниками у позаурочний час в умовах спеціального навчального закладу інтернатного типу. ua
dc.description.abstract The article enlightens the problem of law-education work with intellectually backward teenagers in the out-ofclass activities. The actuality of the problem of law-education of this category of pupils for the pedagogical theory and practice was established on the basis of thorough analysis of general and special psycho-pedagogical and methodical literature. The importance of law education as one of the factors of providing for the full-value functioning of pupils with intellectual backwardness in socium, their social adaptation in the surrounding world and public social life, was defined. The peculiarities of realizing the rules of law education in the practical work of special general-education boarding schools were specified, forms and methods of forming the law-moral consciousness and proper social behavior of intellectually backward pupils in their out-of-class activities were revealed. The main directions in organizing the laweducation work with the intellectually backward teenagers in their out-of-class activities under the conditions of boarding - type educational establishment were outlined, too. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject правове виховання ua
dc.subject спеціальна школа-інтернат ua
dc.subject учні з порушенням розумового розвитку ua
dc.subject позакласна робота ua
dc.subject law education ua
dc.subject special boarding-school ua
dc.subject pupils with mental disabilities ua
dc.subject out-of-class activities ua
dc.subject.classification 376 – 056.36 ua
dc.title Основні напрямки організації правовиховної роботи у позакласний час у старших класах спеціальної школи ua
dc.title.alternative Basic directions of organizing tne law-education work in tne extra-curricular activities of senior grades in special schools ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics