DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 02: Комп'ютерно-орієнтовні системи навчання » Випуск 20 (27) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21822
Title: Модель навчання майбутніх учителів інформатики застосування хмарних технологій
Authors: Рамський, Ю. С.
Олексюк, В. П.
Keywords: учитель інформатики
компетентність
хмарні технології
учитель информатики
компетентность
облачные технологии
computer science teacher
competence
cloud technologies
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Рамський, Ю. С. Модель навчання майбутніх учителів інформатики застосування хмарних технологій / Ю. С. Рамський, В. П. Олексюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 20 (27). – С. 28-32.
Abstract: У статті розглянуто проблему підготовки майбутніх учителів інформатики до застосування хмарних технологій. На основі аналізу науково-методичної літератури уточнено основні складові системи соціально-професійних компетентностей щодо застосування. Запропоновано засади відповідної підготовки майбутніх учителів інформатики – систематичність, поетапність, неперервність. У зв’язку з цим запропоновано етапи застосування технологій хмарних обчислень: як засобу організації навчально-пізнавальної діяльності, як об’єкта вивчення, як засобу розробки інформаційно-освітніх ресурсів. Особливу увагу приділено проектним методикам організації навчання у процесі застосування академічних хмар.
В статье рассмотрена проблема подготовки будущих учителей информатики к применению облачных технологий. На основе анализа научно-методической литературы уточнены основные составляющие социально-профессиональных компетентностей по применению облачных технологий. Предложено подходы к соответствующей подготовке будущих учителей інформатики – систематичность, поэтапность, непрерывность. В связи с этим предложено формы применения технологий облачных вычислений: как средства организации учебно-познавательной деятельности, как объекта изучения, как средства разработки информационно-образовательных ресурсов. Особое внимание уделено проектным методикам организации обучения в процессе применения академических облаков.
The article explores the concept of using cloud computing during the training process of future computer science teachers. The author defines the scientific and methodical principles of formation of future computer science teachers’ professional competencies in the field of cloud computing – continuity and graduality. The research deals with the main components of the social and professional competency of computer science teachers. The author paid special attention to the project methods of teaching cloud technologies.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21822
Appears in Collections:Випуск 20 (27)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ramskyi_Oleksiuk.pdf318.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.