DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет природничо-географічної освіти та екології » Наукові праці Факультету природничо-географічної освіти та екології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21241
Title: Модель організації курсу підготовки майбутніх учителів до викладання біології англійською мовою
Other Titles: Модель организации курса подготовки будущих учителей к преподаванию биологии на английском языке
The model of organization of course for preparing future teachers to teaching Biology in English
Authors: Турчинова, Ганна Володимирівна
Keywords: модель
навчання
майбутній учитель
біологія
викладання
англійська мова
модель
обучение
будущий учитель
биология
преподавание
английский язык
model
training
future teacher
Biology
teaching
English
Issue Date: 2015
Publisher: Вид. центр КНЛУ
Citation: Турчинова, Г. В. Модель організації курсу підготовки майбутніх учителів до викладання біології англійською мовою / Г. В. Турчинова // Професійно орієнтоване навчання іноземних мов у старшій профільній і вищій школі : проблеми та перспективи : колективна монографія / М-во освіти і науки України, Київ. лінгвіст. ун-т. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 145−171.
Abstract: Автором представлено модель організації курсу підготовки майбутніх учителів до викладання біології англійською мовою
Автором представлена модель организации курса подготовки будущих учителей к преподаванию биологии на английском языке
The author presents the model of organization of the course for preparing future teachers to teaching Biology in English
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21241
ISBN: 978-966-638-305-4
Appears in Collections:Наукові праці Факультету природничо-географічної освіти та екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Turchynova, 2015, mono KNLU.pdfглава з монографії422.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.