DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет природничо-географічної освіти та екології » Наукові праці Факультету природничо-географічної освіти та екології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21240
Title: Результати експериментального навчання та інтерпретація отриманих даних з методики навчання професійного монологічного та діалогічного мовлення
Other Titles: Результаты экспериментального обучения и интерпретация полученных данных по методике обучения профессиональной монологической и диалогической речи
The results of experimental training and interpretation data for the methods of learning professional monologic and dialogic speaking skills
Authors: Турчинова, Ганна Володимирівна
Keywords: експеримент
майбутній учитель
біологія
англійська мова
викладання
future teacher
experiment
Biologie
English
teaching Biologie in English
эксперимент
будущий учитель
биология
английский язык
преподавание
Issue Date: 2005
Publisher: Вид. центр КНЛУ
Citation: Турчинова, Г. В. Результати експериментального навчання та інтерпретація отриманих даних з методики навчання професійного монологічного та діалогічного мовлення / Г. В. Турчинова // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : зб. наук. праць / За заг. редакцією академіка АПН України Євтуха М. Б. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2005. − № 29. – С. 158−161.
Abstract: Автором описано експериментальну перевірку ефективності розробленої методики підготовки майбутніх учителів до викладання біології англійською мовою, зокрема навчання професійного монологічного та діалогічного мовлення
The author presents experimental verification of the effectiveness of developing methodology for training future Biology teachers in the way of teaching Biology in English, in particular the learning professional monologue and dialogue speaking skills.
Автором описано экспериментальную проверку эффективности разработанной методики подготовки будущих учителей к преподаванию биологии на английском языке, в частности обучения их профессиональной монологической и диалогической речи
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21240
Appears in Collections:Наукові праці Факультету природничо-географічної освіти та екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Turchynova, 2005, KNLU.pdfфахова стаття238.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.