DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти » Випуск 20 (25) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21160
Title: Основні етапи розвитку загальної музичної освіти україни в кінці ХХ – на початку ХХІ століття
Authors: Медвідь, Т. О.
Keywords: загальна музична освіта
етапи розвитку
реформа загальноосвітньої школи
модернізація освіти
general music education
stages of development
comprehensive school reform
modernization of education
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Медвідь, Т. О. Основні етапи розвитку загальної музичної освіти україни в кінці ХХ – на початку ХХІ століття / Т. О. Медвідь // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 20 (25). - С. 159-163.
Abstract: У статті обґрунтовано еволюцію розвитку загальної музичної освіти України, розпочинаючи з етапу становлення у 70-ті роки ХХ століття і завершуючи її модернізацією на початку ХХІ століття. Здійснено історико-педагогічний аналіз сутності й змісту музичного навчання та виховання у загальноосвітніх закладах України у 70-ті – 80-ті роки ХХ століття, проаналізовано зміни, що відбувалися в галузі шкільної музичної освіти впродовж цього періоду. У статті висвітлено проблеми розвитку музичної освіти у школах України в 90-ті роки ХХ століття, а також передумови та процес модернізації загальної музичної освіти на початку ХХІ століття.
The evolution of general music education in Ukraine, starting with the stage of formation in the 1970s of the 20th century, concluding its modernization at the beginning of the 21st century, has been grounded in the article. Historical-pedagogical analysis of the essence of music education in a comprehensive school of Ukraine in the 1970s and 80s of the 20th century has been done. The changes taking place in the field of school music education during this period have been analyzed. The article deals with general problems of music education in schools of Ukraine in the 1990s of the 20th century as well as with the background and process of modernization of general music education in Ukraine at the beginning of the 21st century.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21160
Appears in Collections:Випуск 20 (25)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Medvid T. O..pdf202.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.