DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти » Випуск 20 (25) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21110
Title: Оптимізація підготовки майбутніх учителів музики в інноваційному мистецько-освітньому просторі
Authors: Лян Хайє
Keywords: проектні технології
проектна діяльність
мистецькі проекти
інтелектуально-творча активність
особистісно-орієнтований підхід
самостійність
саморозвиток
майбутній учитель музики
design technology
design activities
art projects
intellectual and creative activity
personality-oriented approach
independence
self-development
future music teacher
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Лян Хайє. Оптимізація підготовки майбутніх учителів музики в інноваційному мистецько-освітньому просторі / Лян Хайє // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 20 (25). - С. 77-82.
Abstract: У статті розглядається проблема застосування проектних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів музики. Висвітлюються шляхи реалізації особистісно-орієнтованого підходу у навчальному процесі. Розкривається зміст проектної діяльності, спрямованої на активізацію самостійної роботи студентів; конструювання проектів самореалізації; підтримку процесів самопізнання; варіативного пошуку шляхів вдосконалення та презентації творчого проекту; формування творчої індивідуальності майбутніх учителів музики.
In the article considered the problem of design technology in the professional training of future teachers of music. Highlights ways to implement person-centered approach to the learning process. The content of the project activities aimed at enhancing students' independent work; self-design projects; self-support processes; variable finding ways to improve the presentation and creative project; formation of creative individuality of future music teachers.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21110
Appears in Collections:Випуск 20 (25)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lian Khaiie.pdf203.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.