DSpace at library NPU Dragomanova » Освітній дискурс » Випуск 6 (6-7) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20712
Title: Управління та адміністрування шкіл: призначення керівника закладу освіти (зміни у законодавстві України)
Other Titles: School administration and management appointment of the education manager (changes in the legislation of Ukraine)
Authors: Парфьонова, О. І.
Keywords: освіта
керівник
директор школи
менеджер освіти
реформування системи загальної середньої освіти
education
head
school principal
education manager
reform of the system of general secondary education
Issue Date: 2018
Publisher: «Видавництво «Гілея»
Citation: Парфьонова, О. І. Управління та адміністрування шкіл : призначення керівника закладу освіти (зміни у законодавстві України) = School administration and management appointment of the education manager (changes in the legislation of Ukraine) / О. І. Парфьонова // Освітній дискурс. Гуманітарні науки : збірник наукових праць = Educational discourse. Humanities sciences : collection of scientific papers. – Київ : «Видавництво «Гілея», 2018. – Вип. 6 (6-7). – С. 79-89.
Abstract: В статті ставиться завдання проаналізувати зміни у законо- давчому полі щодо призначення керівників закладів освіти. У глобальному розумінні кардинальних змін можливо досягти через підвищення якості освіти, у свою чергу це можливо лише через зміну призначення та залучення у школу фахівців саме менеджменту – відкритий та прозорий конкурсний відбір із залученням у конкурсну комісію спеціалістів та експертів, але з уникненням прямого конфлікту інтересів. Реформування системи загальної середньої освіти передбачає, що завдяки новій процедурі призначення керівника школи ми отримаємо якісно нових керівників – менеджерів та управлінців.
The article seeks to analyze the changes in the legislative field regarding the appointment of heads of educational institutions. In the global sense, fundamental changes can be achieved through improving the quality of education; in turn, this is possible only by changing the appointment and involvement of specialists in the school management – an open and transparent competitive selection involving experts and experts in the competition commission, but avoiding a direct conflict of interests. The reform of the system of general secondary education implies that, thanks to the new procedure for the appointment of the head of the school, we will receive qualitatively new managers – managers and managers.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20712
Appears in Collections:Випуск 6 (6-7)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Parfоnova.pdf267.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.