DSpace at library NPU Dragomanova » Соціальна робота в Україні: теорія і практика » 2016 рік » № 3-4 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20422
Title: Потенційні можливості розвитку арт-терапії в Україні
Authors: Замашкіна, О. Д.
Keywords: арт-терапія
арт-терапевтичні технології
арт- терапія в Україні
арт-терапия
арт-терапевтические технологии
арт-терапия в Украине
art therapy
art therapy technology
art therapy in Ukraine
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Замашкіна, О. Д. Потенційні можливості розвитку арт-терапії в Україні / О. Д. Замашкіна // Соціальна робота в Україні : теорія і практика : науково-методичний журнал. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – № 3-4. – С. 52-59.
Abstract: У статті порушено проблему пошуку потенційних можливостей становлення й розвитку арт-терапії в Україні. Здійснено спробу визначити зміст терміна “арт-терапія” у науковій літературі, становлення арт-терапевтичної технології за кордоном і в Україні та деякі особливості її застосування як у народній творчості, так і в соціальній сфері; основні аспекти діяльності суспільної організації “Арт-терапевтична асоціація”. З’ясовано, що розвиток арт-терапевтичних методик і технологій в Україні має потужний потенціал зважаючи на її мультимодальність на підґрунті використання народного фольклору та мистецтва. Зроблено висновок щодо перспектив розвитку арт-терапії в нашій країні.
В статье затронута проблема поиска потенциальных возможностей становления и развития арт-терапии в Украине. Осуществлена попытка определить содержание термина “арт-терапия” в научной литературе, становление арт-терапевтичной технологии за рубежом и в Украине, некоторые особенности ее применения как в народном творчестве, так и в социальной сфере; основные аспекты деятельности общественной организации “Арт-терапевтическая ассоциация”. Выяснено, что развитие арт-терапевтических методик и технологий в Украине имеет мощный потенциал, ввиду ее мультимодальности на основе использования народного фольклора и искусства. Сделан вывод о перспективах развития арт-терапии в нашей стране.
The problem of finding potential formation and development of art therapy in Ukraine is raised in the article. An attempt was made to determine the meaning of “art therapy” in the scientific literature, establishment of art therapy technology abroad and in Ukraine, and some features of its application in folklore and in the social sphere; main aspects of the social organization “Art Therapy Association.” It is realised that the development of art therapy techniques and technologies in Ukraine has a huge potential because of its multimodality based on folklore and art usage. The author comes to conclusion concerning the prospects of art therapy development in our country
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20422
Appears in Collections:№ 3-4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zamashkina.pdf554.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.