DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 5 (87) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20412
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorДолженко, Л. П.-
dc.contributor.authorПерегінець, М. М.-
dc.date.accessioned2018-08-15T13:01:59Z-
dc.date.available2018-08-15T13:01:59Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationДолженко, Л. П. Фізичне здоров’я старшокласників в навчальних закладах з різною організацією процесу навчання / Л. П. Долженко, М. М. Перегінець // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 5 (87). - С. 35-40.ua
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20412-
dc.description.abstractВ статті розглянуто перерозподіл навчального навантаження школярів старших класів в закладах середньої освіти з різними умовами організації процесу навчанням м. Івано-Франківська. В залежності від цих умов був визначений та проаналізований стан фізичного здоров’я юнаків та дівчат. Та встановлено, що у всіх спеціалізованих навчальних закладах навантаження становить 38 годин на тиждень разом з уроком фізичної культури. Учні Івано-Франківського обласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей сільської місцевості навчаються 6 днів на тиждень разом з уроком фізичної культури. Інші навчальні заклади функціонують за п’яти денним робочим тижнем. Більшість школярів десятих одинадцятих класів як хлопці, так і дівчата мають низький та нижче середнього рівні фізичного здоров’я: в десятому класі – 70,4%, в одинадцятому класі – 88,6 % юнаків та 73,6% і 58,9% дівчат відповідно. А у незначного відсотка дівчат – 2,2% одинадцятого класу був виявлений рівень вище середнього. Низький рівень фізичного здоров’я граничить з розвитком патологічних відхилень в стані здоров’я школярів. Найбільша кількість юнаків та дівчат з низьким та нижче середнього рівнями фізичного здоров’я навчається в ЗОШ №25 – 87,5 % та 81,3% відповідно. Ситуація, що складається досить критична і потребує негайного вирішення, бо подальше зволікання призводитиме до розвитку ряду хвороб. Можна зазначити, що інтенсифікація навчального процесу, велике розумове навантаження на основних і спеціальних предметах в навчальних закладах не може бути компенсовано такою малою кількістю годин (2 години на тиждень), яка приділяється на рухову активність. Тому процес фізичного виховання потребує вдосконалення не тільки на урочних формах занять, враховуючи мотиви та інтереси сучасної молоді, а й позаурочних формах, залучаючи школярів до регулярних занять фізичними вправами, до проведення активного дозвілля, до здорового способу життя.ua
dc.description.abstractThis article deals with redistribution of workload high school students in institutions middle education with different conditions of the process study of city Ivano-Frankivsk. Depending on these conditions was defined and analyzed the state of physical health of young people. And found that all special education load is 38 hours per week including physical education classes. Students Ivano-Frankivsk regional boarding school for gifted children in rural areas rained 6 days a week with physical education lesson. Other schools operate on five day working week. Most pupils tenth eleventh classes of both boys and girls have low and below average physical health: in the tenth classes – 70,4%, in the eleventh classes – 88,6 % boys and73,6% and 58,9% girls respectively. A small percentage of girls – 2,2% eleventh classes was discovered above the average level. Low levels of physical health is bordered to the development of pathological deviations in the health of schoolchildren. Most young people from low and below average physical health studying in school №25 – 87,5 % and 81,3% respectively. The situation is made fairly critical and needs urgent solution for further delay will lead to the development of diseases. It is possible noted that intensification of educational process great mental stress on the main and special items in schools can be compensated so small amount of time (two hours for a week) provided on physical activity. Because process of physical education needs improvement not only in the lesson, considering the motives and interests contemporary young people but also extracurricular forms attracting students to regular physical exercise for the active leisure, healthy lifestyle.ua
dc.language.isoukua
dc.publisherВид-во НПУ імені М. П. Драгомановаua
dc.subjectстаршокласникиua
dc.subjectнавчальне навантаженняua
dc.subjectфізичне здоров’яua
dc.subjectфізичне вихованняua
dc.subjectнавчальні закладиua
dc.subjecthigh school studentua
dc.subjectworkloadua
dc.subjectphysical healthua
dc.subjectphysical educationua
dc.subjecteducational institutionua
dc.titleФізичне здоров’я старшокласників в навчальних закладах з різною організацією процесу навчанняua
dc.title.alternativePhysical health high school student in educational institutions different organization of the learning processua
dc.typeArticleua
Appears in Collections:Випуск 5 (87)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dolzhenko L.P, Perehinets M.M..pdf670.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.