DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) » Випуск 1 (95) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20283
Title: Оцінка ефективності занять кікбокс-аэробікой на організм жінок першого зрілого віку
Other Titles: Evaluation of the effectiveness of kickboxing aerobics on the body of women of the first adult age
Authors: Шапар, К. О.
Плешакова, О. В.
Ковальчук, Н. В.
Keywords: кікбоксинг
кікбокс-аеробіка
степ- аеробіка
жінки першого зрілого віку
kickbox-aerobics
kickboxing
women of the first mature age
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Шапар, К. О. Оцінка ефективності занять кікбокс-аэробікой на організм жінок першого зрілого віку / К. О. Шапар, О. В. Плешакова, Н. В. Ковальчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 1 (95). - С. 76-80.
Abstract: Жінки першого зрілого віку віддають перевагу занять фізкультурою, які супроводжуються енергійною музикою. Одним з найпопулярніших видів фітнес- індустрії є кікбокс-аеробіка і заняття кікбоксингом на степ-платформі. Кікбокс- аеробіка є одним з видів силового фітнесу. Основу степ уроку складають ритмічні безперервні руху кікбоксингом вгору і вниз по спеціальній степ-платформі. Кікбокс- аеробіка є одним з видів силового фітнесу. Основу степ уроку складають ритмічні безперервні руху кікбоксингом вгору і вниз по спеціальній степ-платформі. Основними завданнями кікбокс - аеробікі є: тренування серцево-судинної і дихальної систем, зміцнення м'язів та суглобово-зв'язкового апарату, ліквідація зайвих жирових запасів, поліпшення координації та психоемоційного стану людини. Популярним і ефективним видом рухової активності є і кікбокс- аеробікою. Програма включає в себе вправи аеробного і силового характеру. Заняття кікбокс- аеробікою забавні, безпечні і були розроблені спеціально для збільшення ефективності вправ на корекцію фігури, розвиток координації та гнучкості. Заняття кікбокс- аеробікою, покращують функціональну силу м'язів, розвивають сенсорні відчуття займається, активно розробляють суглоби, і навчає основам самооборони. Підвищений інтерес жінок до таких видів рухової активності, як кікбокс- аеробіка, став причиною проведення досліджень з вивчення оздоровчого ефекту цих видів спорту на організм жінок першого зрілого віку.
Women of the first adult age give preference to physical education, which is accompanied by vigorous music. One of the most popular types of fitness industry is kickbox aerobics and kickboxing on the step-platform. Kickboxaerobics is one of the types of power fitness. The basis of the step is the rhythmic continuous movement of kickboxing up and down a special step-platform. Kickbox-aerobics is one of the types of power fitness. The basis of the steppe is the rhythmic continuous movement of kickboxing up and down a special step-platform. The main tasks of kickboxing are aerobics: training of cardiovascular and respiratory systems, strengthening of muscles and joint-ligament apparatus, elimination of excess fat reserves, improvement of coordination and psycho-emotional state of a person. A popular and effective type of motor activity is kickboxing and aerobics. The program includes exercises of aerobic and power character. Kickbox aerobics classes are funny, safe and were designed specifically to increase the effectiveness of the exercises to correct the figure, the development of coordination and flexibility. Kickbox aerobics classes, improve the functional strength of the muscles, develop sensory sensations of the practitioner, actively develop joints, and teach the basics of self-defense. The increased interest of women in such types of motor activity as kickboxing and aerobics led to research on the health effect of these sports on the body of women of the first adulthood.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20283
Appears in Collections:Випуск 1 (95)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shapar, Pleshakova, Kovalchuk.pdf341.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.