DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет соціально-економічної освіти та управління » Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20248
Title: Державно-громадське управління освітою (за матеріалами звіту про науково-дослідну роботу «Державно-громадське управління освітою : соціально-філософський аналіз»)
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Державно-громадське управління освітою (за матеріалами звіту про науково-дослідну роботу «Державно-громадське управління освітою : соціально-філософський аналіз») : монографія / Міністерство освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; за науковою ред. В. П. Беха ; редкол. : В. П. Бех (голова), Н. В. Крохмаль (заст. голо- ви), М. В. Михайліченко (заст. голови) [та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – 256 с.
Abstract: Монографія присвячена соціально-філософському обґрунтуванню теоретичних проблем і практичних завдань, що накопичились у сфері демократизації управління галуззю національної освіти в Україні. Запропоновано алгоритм побудови і введення у практику демократичної форми управління, що відома освітянам і менеджерам освіти як концепт державно-громадське управління. У доробку авторів – модель такої форми управління освітою з морфологічними і функціональними характеристиками, а також система механізмів опрацювання даного концепту, від створення механізмів розробки, дії, реалізації і управління до специфіки їх застосування по рівням організаційного устрою соціального організму країни. Видання призначене для соціальних філософів, викладачів, аспірантів, магістрів, студентів, які вивчають проблеми реформування сфери освіти у дискурсі забезпечення сталого розвитку, самоорганізації і саморегуляції соціальних систем, теорії соціального управління, а також для всіх, хто цікавиться проблемами демократизації освітянської діяльності.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/20248
ISBN: 978-966-7166-37-3
Appears in Collections:Наукові праці Факультету соціально-економічної освіти та управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Derzhavno-Hrom. Upr. Osvitoiu.pdf1.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.