DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського » Наукові праці Факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19848
Title: Вплив вікових особливостей на формування музично-слухової уваги молодших школярів
Other Titles: Влияние возрастных особенностей на формирование музыкально-слухового внимания младших школьников
The Influence of Age Features of Primary School Children to Form Their Musical Auditory Attention
Authors: Миколінська, Світлана Іванівна
Keywords: музично-слухова увага
музична діяльність
молодші школярі
вікові особливості молодших школярів
урок музичного мистецтва
музыкально-слуховое внимание
музыкальная деятельность
младшие школьники
возрастные особенности младших школьников
урок музыкального искусства
the musical-auditory attention
musical activity
primary school children
age features of primary school children
Issue Date: 2014
Publisher: ПНПУ ім. К. Д. Ушинського
Citation: Миколінська, С. І. Вплив вікових особливостей на формування музично-слухової уваги молодших школярів / С. І. Миколінська // Науковий вісник Південноукраїнського національного університету імені К. Д. Ушинського : зб. наук. праць. – Одеса : Вид-во ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2014. – № 11-12. – С. 168 -172.
Abstract: У статті висвітлено характерні вікові особливості, притаманні учням молодших класів, які у процесі музичної діяльності впливають на актуалізацію їх музично-слухової уваги. Вчителю слід враховувати вікові особливості учнів від шести до десяти років, оскільки вони мають вплив на спроможність молодших школярів до слухового зосередження, його інтенсивності та тривалості.
В статье рассматриваются характерные возрастные особенности школьников младших классов, которые учитель должен учитывать для эффективного формирования музыкально-слухового внимания. Возрастные особенности, характерные для детей от шести до десяти лет, влияют на актуализацию их музыкально-слухового внимания в процессе музыкальной деятельности, от чего зависит способность у школьников к слуховому сосредоточению, его интенсивности и продолжительности.
The article discusses the typical age characteristics of primary school children, in the lower grades. These features are in the process of musical activity affect the actualization of musical-auditory attention of students. The teacher should take into account the age characteristics of children six to ten years, because they affect the ability of children to the hearing concentration, intensity and duration.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19848
Appears in Collections:Наукові праці Факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
S.Mykolinska -Odesa.pdfтекст статті230.67 kBAdobe PDFView/Open
zmist.jpgзміст (фрагмент)869.02 kBJPEGThumbnail
View/Open
tytul.jpgтитульна сторінка286.91 kBJPEGThumbnail
View/Open
redkolehiya.jpgредколегія483.28 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.