DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. » Випуск 24 (І том) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19842
Title: Становлення та розвиток соціального виховання дітей в Україні (20-ті рр. XX ст.)
Authors: Карпич, Ірина Олександрівна
Keywords: виховання
соціальне виховання дітей
діти
дитячий рух
upbringing
social upbringing of children
children
children's movement
Issue Date: 2018
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Карпич, І. О. Становлення та розвиток соціального виховання дітей в Україні (20-ті рр. XX ст.) / І. О. Карпич // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11 : Соціальна робота. Соціальна педагогіка : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 24 (І том). - С. 58-64
Abstract: У статті висвітлено історію становлення та розвитку соціального виховання в Україні в 20-х рр. ХХ ст. Автором охарактеризовано особливості становлення системи соціального виховання дітей в Україні зазначеного періоду. Проаналізовано організацію соціального виховання дітей в Україні. Розкрито роль дитячого руху в системі соціального виховання дітей у 20-х рр. ХХ ст. Встановлено, що важливою ланкою в системі соціального виховання в 20-х рр. ХХ ст. був дитячий рух, який найповніше реалізовував соціальне виховання дитинства, охоплюючи і дитячі будинки, і дитячу шкільну організацію, тобто поширювався на всі установи соціального виховання, де перебували діти.
Formation and development of social education in Ukraine (20-ies of the XX century). The article covers the history of the formation and development of social education in Ukraine in the 20's of the twentieth century. The author describes the peculiarities of the formation of the system of social upbringing of children in Ukraine during this period. The organization of social education of children in Ukraine is analyzed. The role of the children's movement in the system of social education of children of the 20's of the 20th century is revealed. Established that an important link in the system of social education in the 20's of the twentieth century. was a children's movement that most fully realized the social upbringing of children, including children's homes, and a children's school organization, that is, extended to all institutions of social education, where children were.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19842
Appears in Collections:Випуск 24 (І том)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karpych.pdf291.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.