DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет педагогіки та психології » Наукові праці Факультету педагогіки та психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19654
Title: Ігрові технології навчання в процесі вивчення англійської мови в початковій школі.
Other Titles: Game technology in the process of English learning at elementary school
Authors: Комогорова, Марина Іванівна
Заяц, Дар'я
Цибюк, Ілона
Keywords: Ігрові технології
навчання англійської мови
початкова школа
Game technology
elementary school
the process of learning English
Issue Date: 2018
Publisher: м. Шеффілд, Великобританія Science and Education LTD
Citation: Комогорова, М. І. Ігрові технології навчання в процесі вивчення англійської мови в початковій школі / М. І. Комогорова, Д. Заяц, І. Цюбик // Materials of the XIV International scientific and pract ical Conference Modern scientific potential - 2018, February 28 - March 7 , 2018 Pedagogical sciences. Psychology and sociology. Physical culture and sport. - Sheffield. Science and education LTD, 2018. – Р. 49-51.
Abstract: У процесі навчання англійської мови у школярів формуються вміння спілкуватись у межах комунікативного мінімуму, відтак завданням вчителя початкової школи є сформувати культуру спілкування і ввести у процес навчання іноземної мови позитивне сприйняття світу дитинства. Гармонійно та вдало поєднуються виховання та навчання англійської мови за допомогою гри. Гра виступає основою реалізації навчального процесу, допомагає вчителю зацікавити дітей та викликати позитивне сприйняття мовного матеріалу.
In the process of learning English, students develop communication skills within the communicative minimum, so the task of the elementary school teacher is to form a culture of communication and introduce positive perception of the world of childhood into the learning process of a foreign language. Harmoniously and successfully combines English language education and training with the help of the game. The game serves as the basis for the implementation of the educational process, helps the teacher to interest the children and cause a positive perception of the linguistic material.
Description: гра додає навчальному спілкуванню комунікативної спрямованості, зміцнює мотивацію до вивчення іноземної мови і значно підвищує якість оволодіння. Надалі плануємо дослідити питання впровадження сучасних інноваційних технологій навчання на уроках англійської мови у початковій школі.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19654
Appears in Collections:Наукові праці Факультету педагогіки та психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Komogorova.pdf1.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.