DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 21 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19572
Title: Дослідження політичної комунікації у контексті трансформації суспільства
Authors: Бокоч, Ю. М.
Keywords: політична комунікація
трансформація суспільства
інформаційно-комунікативний вплив
political communication
transformation of society
information and communicative impact
политическая коммуникация
трансформация общества
информационно-коммуникативное воздействие
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во ім. М. П. Драгоманова
Citation: Бокоч, Ю. М. Дослідження політичної комунікації у контексті трансформації суспільства / Ю. М. Бокоч // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 21. – С. 47-52.
Abstract: У статті проаналізовано концепції та підходи в трактуванні взаємозв’язку комунікативних та політичних процесів. Визначено, що розвиток нових форм політичної комунікації суттєво впливає на динаміку політичної трансформації суспільства, створює додаткові можливості для демократичного реформування. Розкриті специфічні риси та обмеження інформаційно-комунікативних впливів сучасного суспільства.
The article analyzes the concepts and approaches in the treatment of the relationship of communication and political processes. Determined that the development of new forms of political communication influences the dynamics of political transformation of society creates additional opportunities for democratic reform. Disclosed specific features and limitations of information and communication influences of modern society.
В статье проанализированы концепции и подходы в трактовке взаимосвязи коммуникативных и политических процессов. Определено, что развитие новых форм политической коммуникации существенно влияет на динамику политической трансформации общества, создает дополнительные возможности для демократического реформирования. Раскрыты специфические черты и ограничения информационно-коммуникативных влияний современного общества.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19572
Appears in Collections:Випуск 21

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bokoch, Y..pdf314.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.