DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 58 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19440
Title: English for specific purpose: teaching learning to learn competence at the tertiary level
Other Titles: Формування компетентності уміння вчитися під час занять з англійської мови професійного спілкування у вищій школі
Authors: Kumpan, S. M.
Hloba, O. V.
Keywords: English for Specific Purpose
competence
learning to learn
lifelong learning
Tertiary education
англійська мова професійного спілкування
компетентність
уміння вчитися
навчання протягом усього життя
вища школа
английский язык профессионального общения
компетентность
умение учиться
обучение на протяжении всей жизни
высшая школа
Issue Date: 2017
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Kumpan, S. M. English for specific purpose: teaching learning to learn competence at the tertiary level : Формування компетентності уміння вчитися під час занять з англійської мови професійного спілкування у вищій школі / S. M. Kumpan, O. V. Hloba // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 58. - С. 87-93.
Abstract: The articleanalyses a key competence of lifelong learning through the challenges the Tertiary education is facing in the XXI century; learning to learn competence is identified as a crucial feature of a successful present-day professional; the tasks to be solved at the Tertiary level are singled out; the main components of the learning to learn competence are emphasized, and the recommendations are given to achieve the best results; the methods how to teach students to learn learning in the English for Specific Purpose classroom are determined.
В статті проводиться аналіз ключової компетентності навчання протягом усього життя з точки зору проблемних питань, які вища школа має вирішувати у 21-му сторіччі; визначається компетентність уміння вчитися як найважливіша майстерність успішного сучасного фахівця; виокремлюються завдання, які необхідно вирішити на рівні вищої освіти; висвітлюються основні складові компетентності уміння вчитися, та надаються рекомендації, як досягти найкращих результатів; обумовлюються методи, як навчити студентів умінню вчитисяпід час занять з англійської мови професійного спілкування.
В статье проводится анализ ключевой компетенции обучения на протяжении всей жизни с точки зрения проблемних вопросов, стоящих перед высшей школой в XXI веке; компетентность умения учиться признается важнейшей характеристикой успешного современного профессионала; выделяются задачи, которые необходимо решить на уровне высшего образования; подчеркиваются основные составляющие компетентности умения учиться, даются рекомендации для достижения наилучших результатов; определяются методы обучения студентов во время занятий по английскому языку профессионального общения в высшей школе.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19440
Appears in Collections:Випуск 58

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kumpan_Hloba.pdf306.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.