DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін » Випуск 22 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19406
Title: Інформаційна безпека сучасних суспільств в контексті глобалізаційних дестабілізуючих процесів
Authors: Головатий, М. Ф
Голомша, М. Я.
Keywords: безпека
інформаційна безпека
національний інформаційний простір
державна політика захисту національного інформаційного простору
сталий соціальний розвиток
security
information security
the national information space
the state policy of protecting the national information space
sustainable social development
безопасность
информационная безопасность
национальное информационное пространство
государственная политика защиты национального информационного пространства
устойчивое социальное развитие
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Головатий, М. Ф. Інформаційна безпека сучасних суспільств в контексті глобалізаційних дестабілізуючих процесів / М. Ф. Головатий, М. Я. Голомша // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 22. – С. 42- 45.
Abstract: У статті обґрунтовується специфіка безпекового існування сучасних суспільств за рахунок вирішення проблеми інформаційної безпеки. В центрі уваги знаходиться комплекс політичних, правових, соціальних та організаційних засад, що цілісно, у поєднанні мають забезпечити інформаційну безпеку людини і суспільства.
The article proves the specificity of the safe existence of modern societies by solving the problem of information security. In the center of attention is a complex of political, legal, social and organizational foundations that are integral, in unity, to ensure the information security of the individual and society.
В статье обосновывается специфика безопасного существования современных обществ за счет решения проблемы информационной безопасности. В центре внимания находится комплекс политических, правовых, социальных и организационных основ, которые целостно, в единстве должны обеспечить информационную безопасность человека и общества.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19406
Appears in Collections:Випуск 22

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Golovatji, M. Golomsha, M..pdf265.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.