DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти » Випуск 21 (26) »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19390
Title: Сутність пізнавального інтересу підлітків до сприйняття вокальної класичної музики у процесі навчання
Authors: Степанова, Л. П.
Хан Сяосянь
Keywords: пізнавальний інтерес
вокальне мистецтво
класична музика
сприйняття
учні підліткового віку
познавательный интерес
вокальное искусство
классическая музыка
восприятие
учащиеся подросткового возраста
cognitive interest
vocal art
classic music
perception
student teenagers
Issue Date: 2016
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Степанова, Л. П. Сутність пізнавального інтересу підлітків до сприйняття вокальної класичної музики у процесі навчання / Л. П. Степанова, Хан Сяосянь // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 21 (26). - С. 88-92.
Abstract: Статтю присвячено висвітленню проблеми розвитку пізнавального інтересу учнів підліткового віку до сприйняття вокальної класичної музики на уроках музики в загальноосвітній школі. У статті розкрито сутність досліджуваного феномену, що розглядається у психологічному, педагогічному та філософському аспектах, конкретизовано його визначення. Актуалізовано проблему розвитку пізнавального інтересу підлітків до сприйняття вокальної класичної музики для формування гармонійної особистості у процесі музичного навчання.
Статья посвящена проблеме развития познавательного интереса учащихся подросткового возраста к восприятию вокальной классической музыки на уроках музыки в общеобразовательной школе. В статье раскрыта сущность исследуемого феномена, рассматриваемого в психологическом, педагогическом и философском аспектах, конкретизировано его определение. Актуализировано проблему развития познавательного интереса учащихся подросткового возраста к восприятию вокальной классичной музыки для формирования гармонической личности в процессе музыкального обучения.
The article is dedicated to problem of development of student teenagers’ cognitive interest in perception of classical vocal music in general education school. The essence of the studied phenomenon has been clarified, its definition has been specified. At the article psychological, pedagogical and philosophical aspects of the development of student teenagers’ cognitive interest are analyzed. Тhe problem of development of student teenagers’ cognitive interest in perception of classical vocal music for the forming of well developed personality in process of musical educating is actualized.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19390
Appears in Collections:Випуск 21 (26)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stepanova_Han Siaosian.pdf279.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.