Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

Специфіка вокально-слухової діяльності майбутнього вчителя музики

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Гу Цзін
dc.date.accessioned 2018-05-30T12:03:29Z
dc.date.available 2018-05-30T12:03:29Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Гу Цзін. Специфіка вокально-слухової діяльності майбутнього вчителя музики / Гу Цзін // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 21 (26). - С. 50-54. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19366
dc.description.abstract У статті розглянуто специфіку вокально-слухової діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва. Визначено місце співацької підготовки студентів у музично-професійному навчанні майбутніх учителів музики. Окреслено значення формування музично-слухових уявлень майбутнього вчителя музики у фаховій підготовці студентів мистецьких спеціальностей педагогічних ВНЗ. Підкреслено значення вокально-слухових координацій в процесі оцінювання рівнів професійності якості звучання співацького голосу. ua
dc.description.abstract В статье рассмотрена специфика вокально-слуховой деятельности будущего учителя музыкального искусства. Определено место певческой подготовки студентов в музыкально-профессиональном обучении будущих учителей музыки. Выделено значение формирования музыкально-слуховых представлений будущего учителя музыки в профессиональной подготовке студентов художественных специальностей педагогических вузов. Подчеркнуто значение вокально-слуховых координаций в процессе оценки уровней профессиональности качества звучания певческого голоса. ua
dc.description.abstract The article deals with the specifics of vocal and auditory future teacher of music. The place of the singers in the training of students of music and professional training of future teachers of music. Outlined value formation musical and auditory representations of the future music teachers in professional training of students of art specialties pedagogical universities. The place vocal and auditory coordination in assessing levels of professional sound quality voice. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject слухова діяльність ua
dc.subject вокальний слух ua
dc.subject вокально-педагогічний слух ua
dc.subject вокально-слухові уявлення ua
dc.subject вокально-слухова координація ua
dc.subject слуховая деятельность ua
dc.subject вокальный слух ua
dc.subject вокально-педагогический слух ua
dc.subject вокально-слуховые представления ua
dc.subject вокально-слуховая координация ua
dc.subject auditory activity ua
dc.subject hearing vocal ua
dc.subject vocal-pedagogical hearing ua
dc.subject vocal and auditory presentation ua
dc.subject vocal and auditory coordination ua
dc.subject.classification 378 ua
dc.title Специфіка вокально-слухової діяльності майбутнього вчителя музики ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics