DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. » Випуск 23 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19250
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСинякова, Віра Богданівна-
dc.date.accessioned2018-05-22T14:10:49Z-
dc.date.available2018-05-22T14:10:49Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationСинякова, В. Б. Реалізація процесу ґендерної соціалізації дівчат-підлітків із неповних родин / В. Б. Синякова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11 : Соціальна робота. Соціальна педагогіка : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 23. - С. 106-111.ua
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19250-
dc.description.abstractУ статті подано підходи до організації процесу гендерної соціалізації дівчат-підлітків з неповних родин. Деталізовано переваги вивчення досвіду впровадження ґендерної освіти в Україні, соціалізації дівчат-підлітків шляхом аналізу наявного навчально-методичного забезпечення ґендерної соціалізації цієї категорії клієнтів. Представлено основні види методичної допомоги з питань ґендерного виховання дітей різних вікових груп та студентської молоді. Визначено особливості соціально-педагогічної роботи щодо гендерної освіти в Україні. Охарактеризовано тенденції гендерної освіти України, що потребують саме соціально-педагогічного забезпечення та завдання провідних напрямків гендерної освіти в Україні. Надано характеристику окремих форм роботи, щодо гендерного виховання дівчат-підлітків з неповних родин.Зазначено наступне: різноманітна робота ґендерного спрямування із школярами та вчителями в Україні проводиться. Хоча, безперечно, її зміст, систематичність та рівень організації потребує удосконалення, зокрема, і в плані врахування категорії самих школярів за віковою, статевою чи соціальною ознакою (із неповних родин).ua
dc.description.abstractІmplementation process gender socialization of adolescent girls from single-parent families. The article approaches to the process of gender socialization of adolescent girls from single-parent families. Detailed study of the benefits of the experience of gender education in Ukraine socialization of young girls by analyzing actual teaching of gender socialization of this category of customers. The basic types of methodological assistance on gender education of children of different age groups and students. The features of social and educational work on gender education in Ukraine. The characteristic trends of gender education in Ukraine in need is social and educational support and job leading areas of gender education in Ukraine. The characteristic of certain forms of work on gender-based adolescent girls from singleparent families. Reads as follows: gender diverse work orientation of students and teachers held in Ukraine. Although, of course, its content, and the level of systematic organization needs improvement, particularly in terms of taking into account the category most students by age, sex or social origin (from single-parent families).ua
dc.language.isoukua
dc.publisherВид-во НПУ імені М. П. Драгомановаua
dc.subjectгендерне вихованняua
dc.subjectгендерна культураua
dc.subjectгендерні лабораторіїua
dc.subjectгендерні студіїua
dc.subjectгендерний театрua
dc.subjectgender educationua
dc.subjectgender cultureua
dc.subjectgender laboratoriesua
dc.subjectgender studiesua
dc.subjectgender theaterua
dc.subject.classification376.63ua
dc.titleРеалізація процесу ґендерної соціалізації дівчат-підлітків із неповних родинua
dc.typeArticleua
Appears in Collections:Випуск 23

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Syniakova.pdf303.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.