DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет спеціальної та інклюзивної освіти » Наукові праці Факультету спеціальної та інклюзивної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19015
Title: Збереження здоров‘я підлітків з особливими освітніми потребами на уроках літератури
Authors: Кравець, Ніна Павлівна
Keywords: підлітки з особливими освітніми потребами
урок літератури
здоров’я
Issue Date: 26-Mar-2018
Publisher: Бердянський державний педагогічний університет
Citation: Кравець, Н. П. Збереження здоров’я підлітків з особливими освітніми потребами на уроках літератури / Н. П. Кравець // Наукові засади підготовки фахівців природничого, інженерно-педагогічного та технологічного напрямків : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (26-31 березня 2018 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – С. 163-166.
Abstract: Автором проаналізовано вплив стану здоров’я підлітків з особливими освітніми потребами, зокрема розумово відсталих, на засвоєння ними знань і умінь на уроках літератури. Для збереження здоров’я підлітків пропонується використовувати на уроках різноманітні корекційні засоби: фізхвилинки для відновлення фізичного здоров’я; психічного – творчі завдання, інсценізацію, літературні ігри, шкільний аналіз літературних творів; соціального – спілкування.
Description: 1. Кравець Н.П. Аналіз художнього твору – важлива складова читацької діяльності розумово відсталих учнів // Збірник наукових праць Кам‘янець- Подільського державного університету імені Івана Огієнка. Серія соціально- педагогічна /за ред. В.О. Гаврилова, В.І. Співака. Кам‘янець-Подільський: Аксіома, 2009. Вип.Х11. С. 202 – 206. 2. .Кравець Н.П. Підготовка руки до письма // Дошкільне виховання, 2003. – №10. – С. 18−19. 3. Кравець Н. П. Урахування психофізичного стану здоров‘я розумово відсталих учнів на уроках літератури //Психологія здоров‘я: збірник наукових праць VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернігів, 7-8 квітня 2017 р.): [в 2 т.] / ред. колегія: С.М. Шкарлет [та ін.]. Чернігів, 2017. Т.2. С. 329-332. 4. Петько Л В. Реалізація концепції підготовки магістрів в Україні для роботи в інклюзивному освітньому просторі // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі: Тр. ХI Міжнар. наук.- практ. конф., листопад 2011 р. – Ч. І. – К. : ВМУРЛ «Україна». – 2011. – С. 92–94. 5. Петько Л.В. Стимулювання творчих здібностей підлітків засобами втілення образу казкового персонажу/ Л.В.Петько // Лялька як знак, образ, функція: Матер. всеукр. наук.-практ. конф. «Другі Марка Грушевського читання» / за ред. О.С.Найдена. – Київ. : ВД «Стилос», 2010. – С. 200–204 6. Петько Л. В. Туризм – справа захоплююча / Л.В.Петько // Рад. школа. – 1990. – № 11. – С. 25–29. 7. Тернопільська В.І. Культура особистості школяра: постановка проблеми // Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. – 2005 (24). – С. 130–133. 8. Тернопільська В. Шляхи виховання соціально-комунікативної культури молодших школярів / В. Тернопільська // Початкова школа. – № 1. – 2009. – С. 9- 12. 9. Kravets N. P. Factors that complicate the reading activity of mentally retarded Students // Economics, management, law: realities and perspectives: Collection of scientific articles. Psychology, Pedagogy and Education. – Les Editions L‘Originale, Paris, France, 2016. РР. 451-455. 10. Kravets N. P. Innovations on Literature Lessons with pupils with mental retardation //Innovative processes in education: Collective monograph. AMEETS p. z o.o., Lodz, Poland, 2017. PP. 75-90. URI http:// enpuir. npu. edu. ua / handle /123456789/12972. 11. Kravets N.P. Reading book as effective means to the formation readers‘ skills of mentally retarded pupils //Prospects for development of education and science: Collection of scientific articles – Academic Publishing House of the Agricultural University Plovdiv, Bulgaria,2016. – P. 314-317. URI htt://enpuir. npu.edu.ua/handle/123456789/10884 12. Matviienko Olena. Social and educational causes of deformation in the moral development of children of primary school age // Economics, management, law: problems of establishing and transformation: Collection of scientific articles.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19015
Appears in Collections:Наукові праці Факультету спеціальної та інклюзивної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kravets, 2018, Berdiansk.pdfОсновна стаття1.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.