DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1841
Title: Мовні засоби вираження символу (на матеріалі російської поезії символізму)
Authors: Сиромля, Наталія Миколаївна
Keywords: лінгвістичний символ
ядро символу
периферія символу
символи-стихії першоелементів буття
семантичний символістський континуум
К.Бальмонт
А.Бєлий
О.Блок
В.Брюсов
linguistic symbol
symbol’s nuclear
symbol’s periphery
symbols of prime vital elements
symbols of prime vital elements
K.Balmont
A.Belyj
A.Block
V.Bryusov
Issue Date: 2006
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Сиромля, Наталія Миколаївна. Мовні засоби вираження символу (на матеріалі російської поезії символізму) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Н. М. Сиромля ; наук. кер. Л. П. Іванова ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2006. — 22 с.
Abstract: Дисертаційну роботу присвячено вивченню мовних засобів вираження лінгвістичних символів “Вогонь”, “Вода”, “Земля”, “Повітря” в ліриці російських символістів. Аналізуються лексичні та граматичні засоби експлікації традиційних та індивідуально-авторських значень символів-стихій першоелементів буття в поетичному мовленні К.Бальмонта, А.Бєлого, О.Блока, В.Брюсова. У роботі описана структура лінгвістичного символу та концепту як ядерної одиниці символу, обґрунтовано лінгвістично-семіотичний підхід до аналізу символу в поезії російських символістів. На підставі виявлення семантичного наповнення лінгвістичних символів з’ясовано, що експліковані значення створюють єдиний змістовий символістський континуум – безперервну експлікацію традиційних та авторських значень від одного символу до іншого у ліриці чотирьох поетів-символістів.
Thesis deals with the linguistic means of creating symbols, expressing traditional and author’s symbolic meanings of “Fire”, “Earth”, “Water”, “Air” in Russian symbolists’ poetry. The structure of linguistic symbol, ways of symbol’s studying and its determinations existing in modern science are analyzed in the research. The ways of analyzing symbols from the linguistic point of view, structure of linguistic symbols and concepts as basic elements – nuclear of a linguistic symbol are represented in the work. Linguistic symbols are researched as semiotic concepts with a field structure. The determined content of the linguistic symbols demonstrates semantic symbolist continuum as explication of traditional and author’s meanings of symbols in the poetry of four authors: K.Balmont, A.Belyj, A.Block, V.Bryusov.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1841
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Syromlya.pdf285.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.