DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1839
Title: Теоретичні засади процесу гуманізації освіти в Японії
Authors: Свердлова, Тетяна Геннадіївна
Keywords: гуманізація освіти
гуманістична освіта
гуманна особистість
саморозвиток
системний підхід
система освіти Японії
humanization of education
humanistic education
humanistic personality
self-development
system approach
educational system of Japan
Issue Date: 2006
Publisher: Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова
Citation: Свердлова, Тетяна Геннадіївна. Теоретичні засади процесу гуманізації освіти в Японії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Т. Г. Свердлова ; наук. кер. Т. І. Левченко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2006. - 19 с.
Abstract: Дисертаційне дослідження присвячене системному вивченню педагогічних особливостей процесу гуманізації освіти в Японії в контексті світового гуманістичного освітнього руху та перевірці можливості використання позитивного японського педагогічного досвіду з метою вдосконалення функціонування навчальних закладів України. У роботі розкрито сутність системного підходу як загальнонаукової методології та методологічного засобу вивчення складних педагогічних явищ; узагальнено погляди вітчизняних та зарубіжних дослідників на теоретичні засади процесу гуманізації освіти з подальшою їх конкретизацією та систематизацією (зміст понять гуманізації освіти та її принципів, гуманістичної освіти з її критеріями й іншими системними характеристиками, гуманної особистості тощо); простежена із системних позицій кроскультурна еволюція гуманістичних ідей у світовій педагогіці, включаючи проблеми гуманізації освіти в ХХ-ХХІ ст. У цьому контексті системно проаналізовано теоретичні засади та педагогічні особливості процесу гуманізації освіти в Японії, які включають мету, структуру, компонентний склад, функції та системоутворювальні фактори аристократичної, самурайської, буддійської, перед- та післявоєнної освіти, урядової програми реформування освіти в ХХІ ст. Висвітлено впровадження японського гуманістичного педагогічного досвіду в три дошкільні навчальні заклади України за допомогою розробленої на його основі авторської психолого-педагогічної програми розвитку комунікативних та організаторських здібностей дітей п’яти-шести років “Працюймо разом”.
The research is devoted to system studying of pedagogical pecularities of humanization of education in Japan and investigation of possibilities of application of positive Japanese humanistic educational experience with the aim of humanization of educational process in Ukraine. The work contains the analysis of conceptional approaches and points of view of native and foreign scientists on humanization of education, humanistic education, humanistic personality, principles of humanization of education, specification and extention of the pedagogical meaning of the notion “humanization”, created systemic universal model of humanistic educational system, investigation of the evolution process and contemporary state of development of world humanistic educational ideas from the systemic positions. The research systematizes humanistic educational experience of Japan and investigates the possibilities of its adaptation and application in Ukraine. The efficiency of the formation of communicative and organizational abilities of children with the help of humanistic oriented elements of Japanese pre-school education have been experimentally grounded in the work for the first time. Using Japanese humanistic oriented educational experience author’s Psychological and Pedagogical Programme of Development of Children’s Communicative and Organizational Abilities in the Kindergarten has been worked out and received approbation.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1839
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sverdlova.pdf238.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.