Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

Personalistyczne spojrzenie na cierpienie sportowca

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Podolski, Adam
dc.contributor.author Лук’янченко, М. І.
dc.contributor.author Герасименко, С. Ю.
dc.date.accessioned 2018-03-01T12:57:26Z
dc.date.available 2018-03-01T12:57:26Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Podolski, A. Personalistyczne spojrzenie na cierpienie sportowca / A. Podolski, М. І. Лук’янченко, С. Ю. Герасименко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 5К (86) : Наукові матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи», присвяченої 20-ти річчю факультету фізичного виховання Дрогобицького держ. пед ун-ту імені Івана Франка (18 – 19 травня 2017 р.). – С. 7-10. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18183
dc.description.abstract Temat cierpienia, bólu u sportowców wyczynowych jest wyzwaniem dla wielowymiarowego spojrzenia na wszystkie towarzyszące mu zjawiska, poczynając od kontuzjowanych zawodników, idąc poprzez zespoły medyczne, przedstawicieli klubów, kończąc na kibicach i ukazujących wydarzenia sportowe środkach społecznego przekazu. Zjawisko cierpienia, bólu u sportowców wyczynowych jest czymś powszechnym, jednakże podejmowane współczesne próby leczenia zawodników kontuzjowanych, przy zastosowaniu najnowszych osiągnięć medycyny, posuwając się aż do korzystania z niedozwolonych środków, wypaczają pojęcie sportu i występującą zasadę fair play. Człowiek, jako sportowiec, to istota rozumna i wolna jest odpowiedzialny za swe działania, wybory i związane z nim określone wartości. Uprawianie sportu, presja wyniku, sponsorów czy kolegów z drużyny, nie może oznaczać rezygnacji z sumienia i osądu moralnego wszelkich działań, również na płaszczyźnie sportowej. Chorobą współczesnego człowieka jest rezygnacja z idei i wartości na rzecz pragmatyzmu, utylitaryzmu, użyteczności, skuteczności, korzyści i zysku. Jest to kierunek zabójczy dla niego samego, w tym także dla sportu, który pozbawiony humanistycznego i personalistycznego sensu staje się cyrkiem, zadziwiającym i rozśmieszającym, ale niemającym żadnego głębszego uzasadnienia. Gdy sport jest dobrze organizowany to może „stać się-mówi Jan Paweł II- użytecznym treningiem cnoty męstwa, bazą do budowania w ludziach młodych harmonijnej, solidnej oraz szlachetnej osobowości, otwartej na zrozumienie i współpracę z innymi. ua
dc.description.abstract Стаття присвячена аналізу окремих проблем психології спорту. В ній розглядаються питання переживань спортсменів у стресових ситуаціях, зокрема, у травмованих гравців і пов’язаних з цим морально-психологічних переживань тощо. Характеризуються сучасні підходи до лікування травмованих гравців з використанням новітніх досягнень медицини. Акцентується увага на практиці застосування незаконних засобів у таких випадках, що порушує концепцію спорту та суперечить його базовим моральним засадам – формування молодої людини як гармонійної, благородної особистості, відкритої для розуміння та співпраці з іншими. ua
dc.description.abstract The discussion upon suffering presents an individual with a challenge of some sort, as one has to verify a multitude of aspects related to the subject, for instance injuries, medical professionals, representatives of a club, fans and the presentation in the mass media. It is well known among athletes that some discomfort is a part of being a sportsman. On the other hand, the way in which we tackle the issue of pain by means of the most recent findings in the field of medicine, also including the illegal performance-enhancing drugs, might somewhat diminish the noble idea of fair play. As any human being, an athlete is granted with the ability to think freely and at the same time, being responsible for his or her own actions. Regardless of the fact that being a professional athlete on a regular basis involves meeting the expectations of sponsors or fellow sportsmen, this should not be mistaken with an approval for suppressing one's conscience in every aspect of our life, also in sport. More than ever before, the mankind is troubled by what appears to be a common loss of ideals. Nowadays, human beings are more likely to identify pragmatics, utilitarianism, usefulness and personal gain as more relevant criteria when facing a difficult choice. This could possibly have a detrimental impact on any aspect of life, with sport being one of them. It appears that sacrificing the aforementioned ideals in the name of entertainment deprives this endeavour of its profound importance. According to Johannes Paul II, a proper approach towards sport can aid an individual in mastering one's bravery. Even more importantly though, is can serve as an incentive to develop a well-established noble personality in young people, making it easier to understand and cooperate with other human beings. ua
dc.language.iso pl ua
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject сierpienie ua
dc.subject ból ua
dc.subject sportowiec ua
dc.subject personalizm ua
dc.subject страждання ua
dc.subject біль ua
dc.subject спортсмен ua
dc.subject персоналізм ua
dc.subject suffering ua
dc.subject pain ua
dc.subject sportsman ua
dc.subject personalism ua
dc.title Personalistyczne spojrzenie na cierpienie sportowca ua
dc.title.alternative Персоналістичний погляд на страждання спортсмена ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics