Electronic National Pedagogical
Dragomanov University Repository

Сором і совість : специфіка відмінностей

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Турчин, М. Я.
dc.date.accessioned 2018-03-01T10:49:57Z
dc.date.available 2018-03-01T10:49:57Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Турчин, М. Я. Сором і совість : специфіка відмінностей / М. Я. Турчин // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 37(50). - С. 62-68. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18168
dc.description.abstract У статті здійснено системний морально-етичний аналіз понять сорому та совісті. Акцентовано увагу, перш за все, на відмінних ознаках, які відрізняють сором від совісті за умовами виникнення і етимологічним значенням, за внутрішнім змістом і якісним наповненням, за особливостями вираження і специфічними рисами прояву у людини. Показано необхідність розвитку такого роду понять як для людини, так і для суспільства в цілому. ua
dc.description.abstract В статье осуществлен системный морально-этический анализ понятий стыд и совесть. Прежде всего, акцентировано внимание на отличительных характеристиках, которые отличают стыд от совести по условиям возникновения и этимологическому значению, по внутреннему содержанию и качественному наполнению, по особенностям выражения и специфическим чертам проявления у человека. Показана необходимость развития такого рода понятий, как для личности, так и для общества в целом. ua
dc.description.abstract The article carried out a systematic ethical analysis of the concepts shame and conscience. The attention is focused primarily on distinguishing characteristics that distinguish shame from the conscience in terms of the origin and the etymological value of the internal content and quality contents, peculiarities of expression and specific features of the manifestation of the man. The necessity of development of such concepts as for the person and for society as a whole. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject сором ua
dc.subject совість ua
dc.subject помилковий сором ua
dc.subject розкаяння совісті ua
dc.subject провина ua
dc.subject людина ua
dc.subject мораль ua
dc.subject суспільство ua
dc.subject відповідальність ua
dc.subject моральна самооцінка ua
dc.subject моральний самоконтроль ua
dc.subject стыд ua
dc.subject совесть ua
dc.subject ложный стыд ua
dc.subject раскаяние совести ua
dc.subject вина ua
dc.subject человек ua
dc.subject общество ua
dc.subject ответственность ua
dc.subject нравственная самооценка ua
dc.subject нравственный самоконтроль ua
dc.subject shame ua
dc.subject conscience ua
dc.subject false shame ua
dc.subject remorse ua
dc.subject guilt ua
dc.subject man ua
dc.subject morality ua
dc.subject society ua
dc.subject responsibility ua
dc.subject moral self-esteem ua
dc.subject moral self-control ua
dc.subject.classification 17.024 ua
dc.title Сором і совість : специфіка відмінностей ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account