DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Наукові праці Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18154
Title: Колекція "Служби зовнішньої розвідки України" наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : аналітичний огляд
Authors: Левченко, Юрій Іванович
Keywords: географія
історія
книжкова колекція
види книжкової продукції
наука
філософія
релігія
економіка
право
освіта
медицина
мистецтво
мовознавство
література
geography
history
books collection
types of book products
science
philosophy
religion
economics
law
education
medicine
art
linguistics
literature
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Левченко, Ю. Колекція "Служби зовнішньої розвідки України" наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : аналітичний огляд / Ю. Левченко // Україна в етнокультурному вимірі століть : зб. наук. праць : посіб. для викладачів, вчителів, студентів й учнів вузів і шкіл / відп. ред. П. М. Чернега. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 7 : Українська нація у боротьбі за збереження ідентичності й відродження державності (1917-2017 рр.) До 100-річчя УНР. - С. 367-376.
Abstract: Висвітлюється колекція книг, що була передана Службою зовнішньої розвідки України Науковій бібліотеці Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова у 2013 році. Здійснено статистичний огляд колекції за видами друкованої продукції, часом видання та галузями знань представленими в ній.
The collection of books, which was handed over by the Foreign Intelligence Service of Ukraine to the Scientific Library of the National Pedagogical University named after M. P. Dragomanov in 2013, is highlighted. A statistical survey of the collection by type of printed matter, periodicals and branches of knowledge represented therein is carried out
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18154
Appears in Collections:Наукові праці Факультету історичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Levchenko.pdf206.41 kBAdobe PDFView/Open
zmist.pdf93.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.