DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Наукові праці Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18152
Title: Діячі Української революції та І. Нечуй-Левицький : до історії взаємин
Authors: Коляда, Ігор Анатолійович
Keywords: епістолярій
Українська революція
інтелігенція
біографістика
національне відродження
белетристика
epistolary
Ukrainian revolution
intelligentsia
biography
national revival
fiction
Issue Date: 2017
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Коляда, І. Діячі Української революції та І. Нечуй-Левицький : до історії взаємин / І. Коляда // Україна в етнокультурному вимірі століть : зб. наук. праць : посіб. для викладачів, вчителів, студентів й учнів вузів і шкіл / відп. ред. П. М. Чернега. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 7 : Українська нація у боротьбі за збереження ідентичності й відродження державності (1917-2017 рр.) До 100-річчя УНР. - С. 305-318.
Abstract: Здійснена спроба проаналізувати творчі взаємини провідних діячів Української національної революції 1917-1921 рр. з письменником І. Нечуєм-Левицьким з нових методологічних підходів сучасної української біографістики; висвітлено основні аспекти творчих взаємин М.С.Грушевського та Івана Семеновича, виділивши особливості різних періодів стосунків митців; розкрито роль І. Левицького у процесі формування творчої особистості М. Грушевського, значення їхньої діяльності в українському національному відродженні другої пол. ХІХ - поч. ХХ ст.; розглянуто взаємини І. Нечуя-Левицького та С. Єфремова, який залишив суперечливі оцінки особистості митця; з ’ясовано вплив Івана Семеновича на молодше покоління української національно свідомої інтелігенції, яка стала рушійною силою Української революції
An attempt was made to analyze the creative relations between the leading figures of the Ukrainian National Revolution of 1917-1921 with the writer I.Nechui-Levytsky on the basis of new methodological approaches of modern Ukrainian biography. The mainaspects of creative relations between Mikhail Sergeevich and Ivan Semenovich are highlighted, singling out the peculiarities of differen tperiods of artist relations. The role of I. Levytsky in the process of forming the creative personality o f M. Hrushevsky is revealed, the significance of their activity in the Ukrainian national revival o f the second half of ХІХ -beginnings. XX century. The relationship between I. Necchui-Levytsky and S.Yefremov, which left controversial estimates of the artist's image, was considered. The in fluence o f Ivan Semenovich on the younger generation of Ukrainian nationall conscious intellectuals, which became the driving force of the Ukrainian revolution, was discovered.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18152
Appears in Collections:Наукові праці Факультету історичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koliada.pdf277.38 kBAdobe PDFView/Open
zmist.pdf93.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.