DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 55 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18114
Title: Становлення і розвиток колективного музикування у вітчизняній музичній культурі та освіті
Authors: Федоришин, В. І.
Issue Date: 2004
Publisher: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Федоришин, В. І. Становлення і розвиток колективного музикування у вітчизняній музичній культурі та освіті / В. І. Федоришин // Наукові записки : збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2004. – Вип. LV (55) : педагогічні та історичні науки. – С. 173-178.
Abstract: У статті розглядаються шляхи розвитку камерно-оркестрового виконавства, колективного музикування і його роль у професійній підготовці майбутнього вчителя музики. На конкретних фактах доводиться важливість цієї форми колективної музичної діяльності у вітчизняній музичній культурі, висвітлюються форми і методи роботи керівника оркестрового колективу по вихованню та навчанню студентської молоді.
В статье рассматриваются пути развития камерно-оркестрового исполнительства, коллективного музицирования и его роль в профессиональной подготовке будущего учителя музыки. На конкретных фактах доказывается важность этой формы коллективной музыкальной деятельности в отечественной музыкальной культуре, освещаются формы и методы работы руководителя оркестрового коллектива по воспитанию и обучению студенческой молодежи.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18114
Appears in Collections:Випуск 55

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fedoryshyn.pdf586.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.