DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 43 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18010
Title: Використання системи ТCExam для організації ректорського контролю якості підготовки фахівців
Authors: Котяк, В. В.
Keywords: система TCExam
ректорський контроль
рівень залишкових знань
тестовий контроль
критеріально-орієнтовані тести
TCExam
rectorial control
level o f residual knowledges
criterion-oriented tests
Issue Date: 2013
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Котяк, В. В. Використання системи ТCExam для організації ректорського контролю якості підготовки фахівців / В. В. Котяк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. - Вип. 43. - С. 93-99.
Abstract: Для комп ’ютеризованої тестової системи ректорського контролю рівня залишкових знань не критичним є розвинений статистичний апарат, а основна увага для таких систем повинна зосереджуватися на гнучкій системі управління користувачами, багаторівневій структурі банку тестових завдань та можливості проведення тестування одночасно для великої кількості студентів. Стаття присвячена розгляду питань пов’язаних з організацією та проведенням ректорського контролю рівня залишкових знань у вищих педагогічних навчальних закладах з використанням системи ТСЕхат.
For computerized test system for Rector’s control level of residual knowledge is not critical statistical apparatus and main attention for such systems should focus on a flexible user management system, a multi-bank structure o f tasks and possibilities o f testing simultaneously for a large number of students. The article is devoted to the issues related to the organization and conduct of Rector’s control the level o f residual knowledge in higher educational institutions using the system TCExam.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18010
Appears in Collections:Випуск 43

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kotiak.pdf344.89 kBAdobe PDFView/Open
zmist.pdf125.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.