DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 43 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17996
Title: Впровадження моніторингу якості освіти як об'єктивного оцінювання навчальних досягнень учнів з використанням інформаційних технологій
Authors: Прінько, С. І.
Якименко, Л. В.
Keywords: моніторинг
освітня система
інформаційно-комунікаційні технології
тестування
monitoring
educational system
the informational and communicational technologies
testing
Issue Date: 2013
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Прінько, С. І. Впровадження моніторингу якості освіти як об'єктивного оцінювання навчальних досягнень учнів з використанням інформаційних технологій / С. І. Прінько, Л. В. Якименко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. - Вип. 43. - С. 172-176.
Abstract: Основною соціальною вимогою українського суспільства є потреба якості шкільної освіти. З огляду на це, на сьогодні існує проблема у вдосконаленні нинішнього визначення ефективності діяльності навчальних закладів та впровадженні нових механізмів оцінювання. У статті йдеться про досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій в організації та здійсненні моніторингу якості освіти на регіональному рівні.
The main social demand of Ukrainian society is the requirement of the grade of schooling. Regard to this, it is the problem to improve the current determination of the effectiveness of activity o f the educational institutions and the introduction o f the new evaluation mechanism. The article deals with the experience o f using the informational and communicational technologies in organization and implementation o f monitoring the grade o f schooling on the regional level.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17996
Appears in Collections:Випуск 43

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prinko.pdf139.41 kBAdobe PDFView/Open
zmist.pdf125.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.