DSpace at library NPU Dragomanova » Наукові записки » Випуск 54 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17965
Title: Принцип технологічності у системі фахової підготовки майбутнього вчителя початкової школи
Authors: Шапошнікова, І. М.
Issue Date: 2003
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Шапошнікова, І. М. Принцип технологічності у системі фахової підготовки майбутнього вчителя початкової школи / І. М. Шапошнікова // Наукові записки : збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2003. - Вип. LІV (54). - С. 189-198.
Abstract: У статті розкриваються основні підходи до реалізації принципу технологічності, вимоги та рекомендації до побудови та впровадження навчальних курсів професійної підготовки вчителя початкової школи з урахуванням їх інваріантної і варіативної складових. Дослідження результативності основних ідей статті розглянуто на прикладі вивчення студентами дидактики як навчальної дисципліни. Висновки про проведене дослідження покладені в основу рекомендацій, дотримання яких допоможе викладачам окремих методик початкового навчання здійснити інтеграцію психолого-педагогічних і методичних знань і умінь студентів.
В статье раскрываются основные подходы к реализации принципа технологичности, требования и рекомендации к построению и внедрению учебных курсов профессиональной подготовки учителя начальной школы с учетом их инвариантной и вариативной составляющих. Исследование результативности основных идей статьи рассмотрено на примере изучения студентами дидактики как учебной дисциплины. Выводы о проведенном исследовании положены в основу рекомендаций, следование которым поможет преподавателям отдельных методик начального обучения осуществить интеграцию психолого-педагогических и методических знаний и умений студентов.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17965
Appears in Collections:Випуск 54

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shaposhnikova.pdf538.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.