DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 18. Економіка і право » Випуск 28 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17904
Title: Інновації та структура капіталу підприємства
Authors: Яременко, Микола Іванович
Keywords: інновація
організаційний капітал
криза
теорія Модильяні – Міллера
ризики
Modigliani-Miller theorem
capital
crisis
traditional
method
financial
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Яременко, М. І. Інновації та структура капіталу підприємства / М. І. Яременко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 28. - С. 73-78.
Abstract: Стаття присвячена вивченню впливу структури капіталу підприємства на його інноваційний потенціал та дослідженню ролі організаційного капіталу в інноваційному процесі. Збільшення використання позикового фінансування призводить до підвищення постійних процентних виплат і тим самим до зростання ймовірності того, що зменшення прибутку призведе до фінансових проблем, а отже, до підвищення ціни ризиків, тобто скорочення високо ризикової інноваційної діяльності
The article is devoted to studying the impact of capital structure on its innovation capacity and institutional equity research roles in the innovation process. The increasing using of debt financing increases the regular interest payments and thereby to increase the likelihood that profits will decrease to financial problems; therefore, the higher the likelihood of the associated costs
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17904
Appears in Collections:Випуск 28

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yaremenko.pdf296.25 kBAdobe PDFView/Open
Zmist.pdf209.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.