DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 18. Економіка і право » Випуск 28 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17900
Title: Сучасні тенденції розвитку людських ресурсів на підприємствах України
Authors: Кагляк, Олена Володимирівна
Keywords: розвиток людських ресурсів
тенденції розвитку людських ресурсів на підприємствах
бюджет на навчання та розвиток людських ресурсів
провайдери послуг з розвитку людських ресурсів
замовники послуг з розвитку людських ресурсів
навчання
адаптація
планування і реалізація ділової кар’єри
підготовка кадрового резерву
оцінювання людських ресурсів
human resource development
trends of human resources development on enterprises
T&D budget
service providers on human resources development
customers of services for the human resources development
training
adaptation
planning and implementation of business career
personnel reserve
assessment of human resources
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Кагляк, О. В. Сучасні тенденції розвитку людських ресурсів на підприємствах України / О. В. Кагляк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 28. - С. 50-59.
Abstract: Розглянуто та охарактеризовано сучасний стан процесів розвитку людських ресурсів на українських підприємствах. Систематизовано універсальні тенденції за різними критеріями окремо для провайдерів та замовників відповідних послуг. Запропоновано авторську оцінку ситуації у сфері розвитку людських ресурсів на підприємствах в умовах економічної та політичної кризи, розроблено оптимістичний прогноз на найближчі 5 років
Reviewed and described the current status of human resource development in Ukrainian enterprises. Systematized universal tendencies on different criteria separately for providers and customers of such services. Assessed the situation in the field of human resources development in enterprises in the contex of economic and political crisis, proposed optimistic forecast for the next 5 years
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17900
Appears in Collections:Випуск 28

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kahlyak.pdf405.6 kBAdobe PDFView/Open
Zmist.pdf209.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.