DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Наукові праці Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17896
Title: До проблеми особистих і творчих взаємин І. Франка та М. Грушевського : аналіз мемуарних джерел
Authors: Стрельський, Генадій В'ячеславович
Keywords: І. Франко
М. Грушевський
джерела
мемуари
взаємостосунки
історіографія
біографічні дослідження
biographical research
I. Franko
M. Hrushevsky
sources
memoirs
relationships
historiography
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Стрельський, Г. В. До проблеми особистих і творчих взаємин І. Франка та М. Грушевського : аналіз мемуарних джерел / Г. В. Стрельський // Вісник аграрної історії : науковий журнал / Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Національна Академія аграрних наук України, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 16-17. - С. 44-53.
Abstract: Визначається особливе місце мемуарів (спогадів, автобіографій, щоденників тощо) серед інших джерел дослідження особистих і творчих стосунків І. Франка та М. Грушевського. Оцінюється унікальне і важливе значення цих джерел для спростування створеного радянськими істориками і літературознавцями міфу про непримиренне класово-антаго­ністичне протистояння двох великих українців. Розглядаються окремі питання критичного аналізу цих мемуарів, особливо впливу на їх зміст і достовірність історичних умов іх напи­сання, видання і перевидання.
Determined special place memoirs (memoirs, autobiographies, diaries, etc..), Among other sources, the study of personal and creative relationship I. Franko and M. Hrushevsky. Evaluated unique and important of these sources to refute created by Soviet historians and literary critics of the myth of irreconcilable antagonistic class confrontation between the two great Ukrainians. We consider certain issues of critical analysis of these memoirs, especially their impact on the content and the accuracy of the historical circumstances of their writing, publication and republication
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17896
Appears in Collections:Наукові праці Факультету історичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Strelskyy.pdf441.64 kBAdobe PDFView/Open
zmist.pdf100.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.