DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Наукові праці Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17893
Title: Проблеми міжнародної та внутрішньої політики радянської України на шпальтах іноземних та радянських періодичних видань 1930-х рр. як суб'єкт політичної цензури
Authors: Стоян, Тетяна Андріївна
Стоян, П. Ф.
Keywords: політична цензура
ідеологія
періодичні видання
кореспонденти
радянське повсякдення
correspondents
Soviet everyday life
political censorship
ideology
periodicals
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Стоян, Т. А. Проблеми міжнародної та внутрішньої політики радянської України на шпальтах іноземних та радянських періодичних видань 1930-х рр. як суб'єкт політичної цензури / Т. А. Стоян, П. Ф. Стоян // Вісник аграрної історії : науковий журнал / Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Національна Академія аграрних наук України, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 16-17. - С. 123-128.
Abstract: Проаналізовано практику здійснення тотального контролю політичною цензурою періодичних видань щодо відповідності змісту друкованого матеріалу ідеологічній стратегії радянської держави 1930-х рр. З ’ясовано ставлення органів радянської політичної цензури до іноземних й українських кореспондентів та їхніх публікацій з актуальних питань радянського повсякдення.
The practice o f political censorship total control over periodicals on their printed materiah conformity to the Soviet state ideological strategy o f the 1930s was analyzed. The attitude o f the Soviet politico censorship to foreign and Ukrainian journalists and to their publications on topical issues o f Soviet everyday life was turned out.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17893
Appears in Collections:Наукові праці Факультету історичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stoian.pdf307.63 kBAdobe PDFView/Open
zmist.pdf100.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.