DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 18. Економіка і право » Випуск 28 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17872
Title: Економічне середовище розвитку освіти в контексті євроінтеграції
Authors: Гаращук, Олена Василівна
Куценко, Віра Іванівна
Keywords: євроінтеграція
економічний ресурс
механізм
освітні проблеми
якість освіти
European integration
economic resource
mechanism
educational problems
the quality of education
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Гаращук, О. В. Економічне середовище розвитку освіти в контексті євроінтеграції / О. В. Гаращук, В. І. Куценко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 28. - С. 3-12.
Abstract: Розкривається зв’язок освіти та економічного середовища. Підкреслюється, що роботодавці недостатню увагу приділяють формуванню економічного середовища, водночас ставлячи високі вимоги до якості підготовки кадрів. А тому особлива увага в роботі приділена необхідності приведення підготовки кадрів у відповідність з потребами реальної економіки, вимог роботодавців і стандартів вищої освіти в Україні, виявивши негативні ознаки. Обґрунтовуються шляхи підвищення якості підготовки кадрів, прискорення досягнення європейських стандартів
Link opens education and economic environment. Emphasizes that employers insufficient attention given to the economic environment at the same time exposing the high quality requirements of training. That is why special attention is paid to the need to identify the existing negative phenomena in training and bring it in line with the needs of the real economy, the requirements of employers and standards of higher education in Ukraine. The paper substantiates ways to improve the quality of training, to accelerate the achievement of European standards
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17872
Appears in Collections:Випуск 28

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Garashchuk.pdf408.1 kBAdobe PDFView/Open
Zmist.pdf209.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.