DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Наукова бібліотека » Бібліографічні покажчики »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17836
Title: Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2013 рік
Issue Date: 2018
Publisher: НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2013 рік / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; упоряд. : Н. І. Тарасова, бібліогр. ред. : Г. І. Шаленко, О. Л. Хархун, Ю. І. Левченко, відп. за вип. Л. В. Савенкова. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 8. - 437 с.
Abstract: Бібліографічні покажчики друкованих праць співробітників НПУ імені М. П. Драгоманова за 1944– 2012 роки були видані сімома випусками (1958, 1976, 1981, 1991, 2009, 2011, 2014-2016 рр.). Починаючи з восьмого випуску (за 2013 рік) випуски подаються як щорічники. 8-й випуск, щорічник за 2013 рік, подає перелік друкованих праць співробітників (за час їх перебування в інституті). У покажчик увійшли книги, брошури, статті, тези доповідей наукових конференцій, автореферати дисертацій, авторські свідоцтва, депоновані рукописи, посилання на інформаційні сайти, видання, віддруковані за кордоном тощо.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17836
Appears in Collections:Бібліографічні покажчики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bibliographic index.pdf2.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.