DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 18. Економіка і право » Випуск 27 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17792
Title: Муніципальна правотворчість, як один із напрямів діяльності органів місцевого самоврядування
Authors: Пєсцов, Руслан Геннадійович
Keywords: муніципальна правотворчість
поняття правотворчості
муніципальна влада
правотворча компетенція
муніципальний правовий акт
municipal lawmaking
the concept of lawmaking
municipal authority
municipal legal act
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Пєсцов, Р. Г. Муніципальна правотворчість, як один із напрямів діяльності органів місцевого самоврядування / Р. Г. Пєсцов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 27. - С. 227-232.
Abstract: Стаття присвячена сучасними перетвореннями, які відбулися останні роки в системі повноважень органів державної влади та муніципальних органів влади (органів місцевої влади). Зокрема, це стосується становлення місцевого самоуправління, як особливої форми публічної влади (в контексті децентралізації державної влади), та одним із найважливіших напрямків його діяльності -муніципальна правотворчість. статті досліджується поняття муніципальної правотворчості, її функції, її зміст та сутність розглядається питання муніципального правового акту та його видів
The article is devoted to modern transformations in the power of public authorities and municipal authorities (city authorities). Particularly it’s concerned the formation of municipal government as a special form of public authority in the context of decentralization of city government and one of the main directions of its activity is municipal lawmaking. The article considers the concept of municipal lawmaking, its functions, contents and the essence. The article also discusses the legal act and its types
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17792
Appears in Collections:Випуск 27

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pestsov.pdf313.33 kBAdobe PDFView/Open
Zmist.pdf216.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.