DSpace at library NPU Dragomanova » Автореферати та дисертації » Автореферати »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1751
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЛитвин, Наталя Миколаївна-
dc.date.accessioned2012-11-16T22:36:26Z-
dc.date.available2012-11-16T22:36:26Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.citationЛитвин, Наталя Миколаївна. Політичні репресії проти наукової інтелігенції в радянській Україні в 1920 - 1930-х роках (ідеологічні аспекти проблеми) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Н.М. Литвин ; наук. кер. Г. П. Савченко ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2006. — 19 с.ru_RU
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1751-
dc.description.abstractУ дисертації досліджуються ідеологічні аспекти політичних репресій проти наукової інтелігенції в радянській Україні в 1920 – 1930-х роках. На основі широкої джерельної бази та наявної історіографії висвітлено ідеологічну складову причин і передумов розв’язання партійно-радянським режимом політичного терору проти наукових працівників. Проаналізовано ідеологічне наповнення законодавчого підґрунтя політичних репресій, показано вплив ідеологічного фактора на практику діяльності спеціальних та судових органів. З’ясовано форми і методи агітаційно-пропагандистської роботи партійних, радянських органів, громадських організацій, яка була спрямована на ідеологічне обґрунтування в суспільній свідомості політики репресій щодо наукової інтелігенції. У дисертації обстоюється думка, що ідеологічний чинник відігравав головну роль в організації політичних репресій проти наукової інтелігенції та суттєво впливав на їх масштабність.ru_RU
dc.description.abstractDissertation is devoted to the analysis of ideological aspects of the political repressions against the scientific intelligentsia of the Soviet Ukraine in 1920-1930. On the base of the wide source basis and scientific literature the ideological component of reasons and courses of the political terror of the Soviet regime against the scientific workers is established. The ideological content of the legislative basis of political repressions is investigated, the influence of ideological factor on the activity of special and justiciary organs is considered. The forms and methods of propaganda work of Party and Soviet organs, public organizations, that aspired to base the ideological arguments of repressions policy against the scientific intelligentsia on facts in the public opinion, are determined. In the thesis is proved, that the ideological factor played a significant role in organization of political repressions against the scientific intelligentsia and essential influenced on their scales.ru_RU
dc.language.isoukru_RU
dc.publisherВидавництво НПУ ім. М.П. Драгомановаru_RU
dc.subjectполітичні репресіїru_RU
dc.subjectтерорru_RU
dc.subjectінтелігенціяru_RU
dc.subjectідеологічне обґрунтуванняru_RU
dc.subjectпропагандаru_RU
dc.subjectреволюційна законністьru_RU
dc.subjectрепресивно-каральні органиru_RU
dc.subjectpolitical repressionsru_RU
dc.subjectterrorru_RU
dc.subjectintelligentsiaru_RU
dc.subjectideological argumentsru_RU
dc.subjectpropagandaru_RU
dc.subjectrevolutionary legalityru_RU
dc.subjectrepressive and punitive organsru_RU
dc.subject.classification94(477)”1920 – 1930”ru_RU
dc.titleПолітичні репресії проти наукової інтелігенції в радянській Україні в 1920 - 1930-х роках (ідеологічні аспекти проблеми)ru_RU
dc.typeOtherru_RU
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lytvyn.pdf271.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.