DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет психології » Наукові праці Факультету психології »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17241
Title: Вікова динаміка національної самоідентичності особистості в юності
Authors: Співак, Любов Миколаївна
Піонтковська, Діана Володимирівна
Keywords: національна самоідентичність
особистість
студенти
юнацький вік
национальная самоидентичность
личность
студенты
юношеский возраст
national self-identity
person
students
young age
Issue Date: 2014
Publisher: ХНПУ
Citation: Співак, Л. М. Вікова динаміка національної самоідентичності особистості в юності / Л. М. Співак, Д. В. Піонтковська // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : Психологія. – Харків : Вид-во ХНПУ, 2014. - Вип. 49. - С. 145-153.
Abstract: У статті презентовано результати дослідження проблеми становлення національної самоідентичності особистості періоду юності. Запропоновано й обґрунтовано модифіковану методику для вивчення національної самоідентичності особистості юнацького віку. Презентовано нові експериментальні та емпіричні матеріали, які розкривають вікову динаміку досліджуваного феномена. Констатовано, що більшість респондентів мають позитивну національну самоідентичність.
В статье представлены результаты изучения проблемы становления национальной самоидентичности личности периода юности. Предложена и обоснована модифицированная методика для исследования национальной самоидентичности личности юношеского возраста. Представлены новые экспериментальные и эмпирические материалы, раскрывающие возрастную динамику исследуемого феномена. Установлено, что большинство респондентов имеют позитивную национальную самоидентичность.
The article presents the results of research focused on the formation of a young person’s national self-identify. Modified methods for analysing a young person’s national self-identity are proposed and substantiated. New experimental and empirical materials are presented to reveal age dynamics of the specified issue. It has been found that majority of the respondents possess a positive national self-identity.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17241
Appears in Collections:Наукові праці Факультету психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Spivak 8.pdfстаття485.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.