Electronic National Pedagogical
Dragomanov University Repository

Сучасні методи вивчення дітей раннього віку з порушеннями мовленнєвого розвитку

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Січкарук, Н. Д.
dc.date.accessioned 2017-11-29T14:51:29Z
dc.date.available 2017-11-29T14:51:29Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Січкарчук, Н. Д. Сучасні методи вивчення дітей раннього віку з порушеннями мовленнєвого розвитку / Н. Д. Січкарчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 31. - С. 87-93. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16743
dc.description.abstract Стаття присвячена аналізу сучасних нейрофізіологічних методів дослідження головного мозку у дітей, розкриті особливості структурно-функціональної організації мозку при вадах розвитку, обґрунтований їх вплив на мовлення малюків раннього віку. У статті висвітлено значення міждисциплінарної оцінки порушень розвитку для організація ранньої комплексної реабілітації та подальшого навчання дітей. Представлений огляд медичних підходів (методика латеральної підпорогової електростимуляції мовленнєвої функції, метод комплексного полімодального стимуляційного впливу та методи рефлексотерапії) у лікуванні осіб з тяжкими порушеннями мовлення з метою підкреслення важливого значення їх тісного зв’язку з педагогічними методами корекції мовленнєвої функції. ua
dc.description.abstract В статье представлен анализ современных нейрофизиологических методов исследования головного мозга у детей, раскрыты особенности структурно-функциональной организации мозга при нарушениях развития, обосновано их влияние на речь детей раннего возраста. В статье представлено значение междисциплинарной оценки нарушений развития для организации ранней комплексной реабилитации и последующего обучения детей. Проанализированы медицинские подходы (методика латеральной подпороговой электростимуляции речевой функции, метод комплексного полимодального стимулирующего воздействия и методы рефлексотерапии) в лечении людей с тяжелыми нарушениями речи с целью подчеркнуть значение их тесной взаимосвязи с педагогическими методами коррекции речевой функции. ua
dc.description.abstract In article topical issue of early diagnostics of children of risk group with perintalny encephalopathy is brought up. The analysis of modern methods of research of children with disorders of structural and functional structures, shown their impact on speech and psychological development. The significance of medical and pedagogical aspects of the multidisciplinary assessment of developmental disorders in comprehensive rehabilitation of young children. Presents several medical treatments for disorders of speech, which, with additional research and recommendation of appropriate expertise, in close connection with the teaching methods can be used in complex rehabilitation of children. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject організація ранньої комплексної реабілітації ua
dc.subject міждисциплінарна оцінка порушень розвитку ua
dc.subject порушення структурно-функціональної організації мозку ua
dc.subject нейрофізіологічні методи дослідження головного мозку у дітей ua
dc.subject организация ранней комплексной реабилитации ua
dc.subject междисциплинарная оценка нарушений развития ua
dc.subject нарушения структурно-функциональной организации мозга ua
dc.subject нейрофизиологические методы исследования головного мозга у детей ua
dc.subject diagnostics of children of risk group ua
dc.subject multidisciplinary assessment ua
dc.subject medical treatments for disorders of speech ua
dc.subject.classification 376 ua
dc.title Сучасні методи вивчення дітей раннього віку з порушеннями мовленнєвого розвитку ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account