DSpace at library NPU Dragomanova » Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету » 2016 рік »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16739
Title: Емоційний інтелект як предмет психології
Authors: Лапченко, І. О.
Keywords: емоційний інтелект
емоції
соціалізація особистості
эмоциональный интеллект
эмоции
социализация личности
emotional intellect
emotions
socialization of personality
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Лапченко, І. О. Емоційний інтелект як предмет психології / І. О. Лапченко // Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету : матеріали звітної науково-практичної конференції викладачів, докторантів та аспірантів, 14-18 березня 2016 року / ред. рада : В. П. Андрущенко (голова) [та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – C. 61-62.
Abstract: У статті представлено теоретичний аналіз проблем визначення емоційного інтелекту у психологічній літературі. Емоційний інтелект є сукупністю компонентів, кожний з яких являє собою перелік основних здатностей, умінь особистості. Це інтегральна властивість особистості розпізнавати, контролювати, регулювати власні емоції та емоції інших і використовувати ці здібності у діяльності і спілкуванні.
В статье представлен теоретический анализ проблем определения эмоционального интеллекта в психологической литературе. Эмоциональный интеллект представляет собой совокупность компонентов, каждый из которых представляет собой перечень основных способностей, умений личности. Это интегральное свойство личности распознавать, контролировать, регулировать собственные эмоции и эмоции других и использовать эти способности в деятельности и общении.
In the article the theoretical analysis of problems of determination of emotional intellectis presented in psychological literature. An emotional intellectis totality of components, each of that shows the list of basic capabilities, abilities of personality. It is integral property of personality to recognize, to control, to regulate own emotions and emotions others and to use the capabilities in activity and commonunication.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16739
Appears in Collections:2016 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lapchenko.pdf201.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.