DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 05. Педагогічні науки: реалії та перспективи » Випуск 35 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16690
Title: Підходи до тестування рівня сформованості іншомовної компетентності майбутніх учителів у говорінні
Authors: Українська, О. О.
Keywords: майбутні вчителі
підходи до тестування
рівень сформованості іншомовної компетентності у говорінні
тестування
будущие учителя
подходы к тестированию
уровень сформированности иноязычной компетентности в говорении
тестирование
future teachers
approaches to testing
level of competence in speaking foreign languages
testing
Issue Date: 2012
Publisher: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова
Citation: Українська, О. О. Підходи до тестування рівня сформованості іншомовної компетентності майбутніх учителів у говорінні / О. О. Українська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. - Вип. 35. - С. 168-174.
Abstract: Статтю присвячено підходам до тестування рівня сформованості іншомовної компетентності майбутніх учителів у говорінні (комунікативний, компетентнісний і рівневий), виділеним згідно із сучасними тенденціями у викладанні іноземних мов. Так тестування представлено як процес перевірки рівня сформованості прямих об’єктів контролю – мовленнєвих умінь – з урахуванням основних психолінгвістичних закономірностей усномовленнєвого спілкування.
Статья посвящается подходам к тестированию уровня сформированности иноязычной компетентности будущих учителей в говорении (коммуникативный, компетентностный и уровневый), выделенных с учетом современных тенденций в обучении иностранным языкам. Так тестирование представляется как процесс проверки уровня сформированности прямых объектов контроля – речевых умений – с учетом основных психолингвистических закономерностей устноречевого общения.
The article is devoted to the approaches to testing future teachers’ competence in speaking foreign languages in accordance with the modern tendencies in teaching (communicative, competence and multilevel). Thus testing is described as the process of assessing speaking skills when psycholinguistic laws are respected.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16690
Appears in Collections:Випуск 35

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ukrayinska.pdf3.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.