Electronic National Pedagogical
Dragomanov University Repository

Акмеологія як навчальна дисципліна в системі магістерської підготовки освітянських кадрів

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Гузій, Н. В.
dc.date.accessioned 2017-11-24T08:01:02Z
dc.date.available 2017-11-24T08:01:02Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Гузій, Н. В. Акмеологія як навчальна дисципліна в системі магістерської підготовки освітянських кадрів / Н. В. Гузій // Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету : матеріали звітної науково-практичної конференції викладачів, докторантів та аспірантів, 14-18 березня 2016 року. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – C. 26-29. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16681
dc.description.abstract У статті презентується досвід проектування навчальної дисципліни “Акмеологія” в системі магістерської підготовки педагогічних кадрів, розкривається її змістовне наповнення відповідно до поставлених дидактичних цілей і завдань. ua
dc.description.abstract В статье презентуется опыт проектирования учебной дисциплины "Aкмеологии" в системе магистерской подготовки педагогических кадров, раскрывается ее содержательное наполнение в соответствии с поставленными дидактическими целями и задачами. ua
dc.description.abstract The article presents the conclusions based on experience of drafting “Acmeology” educational discipline for the system of magister study of pedagogical professionals, as well as provides description of the content of this discipline in complince with initial didactical targets and tasks. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject акмеологія ua
dc.subject навчальна дисципліна ua
dc.subject акмеология ua
dc.subject учебная дисциплина ua
dc.subject acmeology ua
dc.subject educational discipline ua
dc.subject.classification 37.015.3:37.011.3-051]:37.091.64 ua
dc.title Акмеологія як навчальна дисципліна в системі магістерської підготовки освітянських кадрів ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account