DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Інженерно-педагогічний факультет » Наукові праці Інженерно-педагогічного факультету »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15820
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКорець, Микола Савич-
dc.contributor.authorЗікій, Григорій Савелійович-
dc.date.accessioned2017-10-05T10:29:21Z-
dc.date.available2017-10-05T10:29:21Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationКорець М. С. Підготовка вчителів технологій до професійного навчання учнів автосправі та безпеці дорожнього руху / М. С. Корець, Г. С. Зікій // Наукові записки. Серія педагогічні та історичні науки : зб. наук. ст. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. СХХХІ (131). – С. 107-113..ua
dc.identifier.urihttp://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15820-
dc.description.abstractУ статті висвітлено результати аналізу досліджень проблеми підготовки вчителів технологій до навчання дітей автосправі та безпеці дорожнього руху, формування у них навичок безпечної поведінки на дорогах. Виокремлені основні причини та статистика дорожньо-транспортних пригод з участю дітей. Визначено шляхи формування готовності вчителів технологій до навчання школярів автосправі та безпечної поведінки на дорозі. Запропонована система підготовки вчителів спрямована на підвищення ефективності навчання дітей автосправі, що прогнозовано забезпечить суттєве зниження травмування дітей. З’ясовано напрями організаційно-навчальних заходів школи з профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму.ua
dc.description.abstractВ статье отражены результаты анализа исследований проблемы подготовки учителей технологий к обучению детей автоделу и безопасности дорожного движения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. Выделены основные причины и статистика дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Определены пути формирования готовности учителей технологий к обучению школьников автоделу и безопасному поведению на дороге. Предложенная система подготовки учителей направлена на повышение эффективности обучения автоделу, что прогнозируемо обеспечит существенное снижение травмирования детей. Выяснены направления организационно-учебных мероприятий школы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.ua
dc.description.abstractIn the article the analysis studies on teacher training technology to automobile engineering and teaching children road safety, developing children safe behavior on the roads. Isolate the causes and the statistics of road accidents involving children. The ways of forming technology readiness classroom teaching students to automobile engineering and safe behavior on the road. The proposed system of teacher training aimed at improving the efficiency of automobile engineering teaching children that are expected to provide a significant reduction of injury to children. It was shown areas of organizational and educational activities of school children on prevention of road traffic injuries.ua
dc.language.isoukua
dc.publisherВид-во НПУ імені М. П. Драгомановаua
dc.subjectавтосправаua
dc.subjectбезпека дітей на дорозіua
dc.subjectбезпечна поведінкаua
dc.subjectпідготовка вчителів технологійua
dc.subjectдорожній рухua
dc.subjectавтоделоua
dc.subjectбезопасность детей на дорогеua
dc.subjectбезопасное поведениеua
dc.subjectподготовка учителей технологийua
dc.subjectдорожное движениеua
dc.subjectautomobile engineeringua
dc.subjectsafety of children on the roadua
dc.subjectsafe behaviorua
dc.subjectteacher training technologyua
dc.subjecttrafficua
dc.titleПідготовка вчителів технологій до професійного навчання учнів автосправі та безпеці дорожнього рухуua
dc.typeArticleua
Appears in Collections:Наукові праці Інженерно-педагогічного факультету

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Корець, Зікій.pdfосновна стаття336.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.