DSpace at library NPU Dragomanova » Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова » Факультет історичної освіти » Наукові праці Факультету історичної освіти »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15558
Title: Методика організації та проведення вступного уроку на тему : Вступ. Україна у 1900-1921 рр.
Authors: Коляда, Ігор Анатолійович
Милько, Володимир
Keywords: індустріальне суспільство
модернізація
національно-демократична революція
визвольний рух
индустриальное общество
модернизация
национально-демократическая революция
освободительное движение
industrial society
modernization
national democratic revolution
liberation movement
Issue Date: 2010
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Коляда, І. Методика організації та проведення вступного уроку на тему : Вступ. Україна у 1900-1921 рр. : (історія України, 10 кл.) / І. Коляда, В. Милько // Історія в школі : наук.-метод. журн. для вчителів. - 2010. - N 7/8. - С. 36-43
Series/Report no.: №7/8;
Abstract: Надається розробка вступного уроку з історії України (10 клас). Формуються уявлення про загальні особливості, характерізуються особливості соціально-економічного розвитку Наддніпрянської України у складі Російської імперії на початку XX ст.
Предоставляется разработка вступительного урока по истории Украины (10 класс). Формируются представления об общих особенностях, характеризуются особенности социально-экономического развития Приднепровской Украине в составе Российской империи в начале XX в.
The development of an introductory lesson on the history of Ukraine (grade 10) is provided. Formation of the general features, features of the socio-economic development of the Dnieper Ukraine in the composition of the Russian Empire at the beginning of the XX century.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15558
Appears in Collections:Наукові праці Факультету історичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koliada_1.pdf758.71 kBAdobe PDFView/Open
zmist.pdf134.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.